Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Zegar astrologiczny


Zegar astrologiczny wyświetla aktualny obraz horoskopu radix z podaniem pozycji planet i domów horoskopowych dla miejscowości odczytanej z pliku tekstowego "zegar.txt". Data i czas odczytywane są z zegara komputera.

Zegar astrologiczny uaktualniany jest co minutę. Przycisk "Zmiana miejscowości" umożliwia zapisanie do pliku dyskowego "zegar.txt" nowych współrzędnych miejscowości. Przycisk "Druk" umożliwia wydrukowanie aktualnego obrazu horoskopu. Dla Polski, miast europejskich, Rosji i dawnych Republik Radzieckich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki program samoczynnie sprawdza aktualną strefę czasową. W przypadku stwierdzenia różnicy między strefą czasową aktualną i zapamiętaną w pliku tekstowym, do pliku "zegar.txt" zapisywana jest aktualna, poprawna strefa czasowa. Przycisk "Pokaż aspekty" pozwala na wyswietlenie aktualnej tabeli aspektów planetarnych.