Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Zegar astrologiczny


Zegar astrologiczny wyświetla aktualny obraz horoskopu radix z podaniem pozycji planet i domów horoskopowych dla miejscowości odczytanej z pliku tekstowego "zegar.txt". Data i czas odczytywane są z zegara komputera.

Zegar astrologiczny uaktualniany jest co minutę. Przycisk "Zmiana miejscowości" umożliwia zapisanie do pliku dyskowego "zegar.txt" nowych współrzędnych miejscowości. Przycisk "Druk" umożliwia wydrukowanie aktualnego obrazu horoskopu. Dla Polski, miast europejskich, Rosji i dawnych Republik Radzieckich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki program samoczynnie sprawdza aktualną strefę czasową. W przypadku stwierdzenia różnicy między strefą czasową aktualną i zapamiętaną w pliku tekstowym, do pliku "zegar.txt" zapisywana jest aktualna, poprawna strefa czasowa. Przycisk "Pokaż aspekty" pozwala na wyświetlenie aktualnej tabeli aspektów planetarnych.Od wersji 4.1 dodano opcjonalne termy egipskie i kolorystykę żywiołów pół aspektów: żywioł ognisty - czerwony, żywioł ziemski - ciemnożółty, żywioł powietrzny - zielony i żywioł wodny - niebieski.Umożliwiono też skalowanie zegara astrologicznego do pełnego ekranu.W opcji zegara można zmienić miejscowość, dla której będzie wykreślany horoskop zegarowy, jednoczesnie miejscowość ta jest zapisywana w pliku "zegar.txt" i będzie przyjmowana jako obecna lokalizacja komputera.Poniżej pokazano horoskop zegarowy po naciśnięciu przycisku "Pokaż aspekty".