Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Demo 4.1


Wersja demonstracyjna programu ASTROLOG pracuje w systemach Windows począwszy od XP do 10. Kreśli ona pełne, ograniczone czasowo do lat 1753 - 9998, horoskopy radix wraz z podopcjami kreślenia figur planetarnych, grafów dyspozytorów planetarnych oraz symboli sabiańskich, Zawiera bazę 97 danych horoskopowych znanych postaci umieszczoną w spisie tematycznym Postaci. Umożliwia także zapisywanie własnych danych horoskopowych w spisie tematycznym Osoby. Demo zawiera spis 367 miast polskich powiatowych i wojewódzkich oraz 368 miast europejskich, posiadających strefy czasowe wybierane automatycznie.
Zawiera ponadto opcję zegara astrologicznego, umożliwiającego kreślenie horoskopu dla bieżącego czasu oraz zadeklarowanego miejsca i aktualizowanego co minutę oraz zegara tranzytowego, umożliwiającego wykreślanie horoskopu tranzytowego w aktualnym czasie dla dowolnego horoskopu urodzeniowego wraz z tranzytowym opisem interpretacyjnym.
Opcja tranzytów okresowych pozwala na wykonanie tabeli tranzytów planet ciężkich w 2020 roku wraz z ich pełnym opisem interpretacyjnym dla dowolnej osoby wpisanej do formularza danych.
Horoskopy porównawcze, kontaktowe i tranzytowe z pełnymi opisami interpretacyjnymi dostępne są dla przykładowych dwóch osób zapisanych w spisie tematycznym OSOBY. Dla tych osób wykonywany jest również pełny opis interpretacyjny horoskopu radix.
Dostępny jest również astrologiczny podręcznik Włodzimierza Zylbertala oraz edukacyjne opcje symboliki planet, znaków zodiaku, aspektów i figur planetarnych. Możliwe są rozliczne zmiany konfiguracyjne programu, dostępne z opcji ustawień programu.
Pozostałe opcje programu są niedostępne. Są one dokładnie opisane w dołączonym w folderze instalacyjnym wersji demonstracyjnej pliku Astrolog_4.1.pdf.

Wersja demonstarcyjna wymaga 165 MB wolnej przestrzeni dyskowej i minimalnej rozdzielczości ekranu 1280 * 720 pixeli. Przy rozdzielczości 800 * 600 pixeli uruchamiany jest jedynie zegar astrologiczny z wyłączeniem tabeli aspektów.
Dla poprawnego wykrywania rozdzielczości tekst powinien mieć zadeklarowany rozmiar 100 % (można to sprawdzić klikając na pulpicie prawym przyciskiem myszy i wybierając ustawienia ekranu, można tam sprawdzić zarówno rozmiar tekstu, jak i ustawioną rozdzielczość ekranu).

Po ściągnięciu, skompresowany folder demo.zip należy rozpakować, a następnie uruchomić z niego Setup.exe. Podczas instalacji zakładany jest folder (domyślnie ASTROLOG_DEMO) i instalowane środowisko uruchomieniowe Microsoft Framework (gdy nie jest ono zainstalowane w systemie Windows, konieczne jest połączenie internetowe), biblioteki klas oraz fonty Astrolog1, Astrolog 2, Astrolog3 i Astrolog4. ASTROLOG jest wprowadzany do Menu Start Windows, a na pulpicie tworzony jest skrót. Instalator prowadzi Użytkownika przez cały proces instalacji programu.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania programu, uwagi te pomogą w jego udoskonaleniu i wyeliminowaniu ewentualnych blędów. Szczegółowy opis programu Astrolog 4.1 w wersji pdf można pobrać poniżej, jest on równiez dołączony w folderze instalacyjnym wersji demonstracyjnej programu.

Pliki instalacyjne:
Demo 4.1:  pobierz  [95,2 MB]
Opis instalacji:  pobierz  [212 KB]
Astrolog 4.1.pdf:  pobierz  [33,2 MB]