Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Opisy interpretacyjne


Opisy interpretacyjne dotyczą horoskopów radix, tranzytowych, porównawczych i kontaktowych, a także symboli sabiańskich.
Opisują one archetypowe znaczenie pobytu planet w znakach zodiaku i domach horoskopowych, a także aspektów głównych między planetami i planetoidami. Opisywane mogą być także inne elementy w zalezności od typu horoskopu.

Jeżeli Użytkownik wykupi daną wersję opisów interpretacyjnych, po wykreśleniu horoskopu, w górnym pasku menu, pojawia sie opcja "Interpretacja". Po jej wybraniu w edytorze generowany jest automatycznie interpretacyjny opis wykreślonego horoskopu.
Opis ten może być modyfikowany przez Użytkownika, a następnie zapisany jako plik tekstowy w folderze Opisy. Opis moze być oczywiście skopiowany do Worda i tam formatowany według własnego uznania.
Rozbudowane opisy inrterpretacyjne AStrologa stwarzają duże możliwości edukacyjne.Opisy radixowe pozwalają zinterpretować znaczenie pobytu planet i planetoid w znakach zodiaku, domach horoskopowych i aspektów głównych między planetami i planetoidami wykreślonego horoskopu.
Dodatkowo zawierają one opisy interpretacyjne retrogradacji planet i planetoid w znakach zodiaku i domach horoskopowych. Opisywane są też takie elementy horoskopu radix jak anaretic, singleton, dyspozytor końcowy, a także doby, domy i pasma księżycowe. Opisy radixowe są stale rozszerzane i rozbudowywane o inne elementy z wersji na wersję.
W wersji 4.1 dodano opisy interpretacyjne niektórych figur radixowych.

Poniżej przedstawionoo horoskop radix i fragment jego opisu w edytorze po wybraniu opcji "Interpretacje" z górnego paska menu. Standardowo opisy interpretacyjne w edytorze zapisywane są w folderze Opisy Astrologa, jako pliki tekstowe.

Opis zapisany w folderze Opisy jako plik tekstowy można otworzyć w notatniku, a następnie wczytać do Worda i zmodyfikować wedłu własnego uznania. Przykładowy opis interpretacyjny radixowy zmodyfikowany w Wordzie, a następnie zapisany jako plik PDF można pobrać poniżej.
Opis interpretacyjny radix.

Opisy porównawcze pozwalają zinterpretować znaczenie pobytu planet i planetoid jednej osoby w znakach zodiaku i domach horoskopowych drugiej i odwrotnie oraz aspektów głównych między planetami i planetoidami obydwu osób wykreślonego horoskopu parnerskiego.

Przykładowy opis interpretacyjny porównawczy zmodyfikowany w Wordzie, a następnie zapisany jako plik PDF można pobrać poniżej.
Opis interpretacyjny porównawczy

Opisy kontaktowe pozwalają zinterpretować znaczenie pobytu kontaktowych planet dwóch osób w ich kontaktowych domach horoskopowych oraz aspektów głównych między kontaktowymi planetami obydwu osób wykreślonego horoskopu kontaktowego.

Przykładowy opis interpretacyjny kontaktowy zmodyfikowany w Wordzie, a następnie zapisany jako plik PDF można pobrać poniżej.
Opis interpretacyjny kontaktowy .

Opisy tranzytowe można podzielić na opisy tranzytowe horoskopu, pozwalające zinterpretować znaczenie pobytu tranzytowych planet w domach natalnych osoby, a także aspektów głównych tworzonych między planetami tranzytowymi i natalnymi wykreślonego horoskopu tranzytowego w wybranym czasie,

Przykładowy opis interpretacyjny tranzytowy statyczny zmodyfikowany w Wordzie, a następnie zapisany jako plik PDF można pobrać poniżej.
Opis interpretacyjny tranzytowy horoskopu

oraz tranzyty okresowe, opisujące tranzyty planet do domów i planet natalnych w dowolnym okresie czasu. Planety i okres czasu należy wybierać z oddzielnego formularza. Należy zaznaczyć prezentację kolumnową tranzytów i pole wyboru opisów interpretacyjnych. Przy zaznaczeniu pola wyboru orbu, bedzie podawany nie tylko czas dokładnego aspektu, ale i czas wejścia i wyjścia w zakres oddziaływania aspektu tranzytowego. Jeżeli planeta będzie retrogradowć, mogą być podane dwa lub trzy dokładne czasy aspektu.

Przykładowy opis interpretacyjny tranzytowy okresowy zmodyfikowany w Wordzie, a następnie zapisany jako plik PDF można pobrać poniżej.
Opis interpretacyjny tranzytowy okresowy

Opisy sabiańskie podają rozszerzone opisy symboli sabiańskich dla świateł czyli Słońca i Księżyca, przebywających w określonych stopniach zodiaku. Opisane są również osie wykreślonego horoskopu, Ascendent, Descendent, Medium Coeli i Immum Coeli.

Przykładowy opis interpretacyjny symboli sabiańskich zmodyfikowany w Wordzie, a następnie zapisany jako plik PDF można pobrać poniżej.
Opis symboli sabiańskich

W wersji 4.1 opisy tranzytowe zostały rozszerzone o:
- aspekty tranzytowe Ceres, Lilith i Chirona do planet natalnych i planet tranzytowych   do Ceres, Chirona i Lilith
- tranzytujące Ceres, Lilith i Chiron w domach

interpretacyjne opisy radixowe zostały rozszerzone o:
- radixowe planety retrogradujące w domach
- aspekty radixowe Ceres, Eris, Lilith
- domy radix Ceres, Pallas, Juno, Westa
- zodiak radix Ceres, Eris w Baranie, MC, Pallas, Juno, Westa
- interpretacje radixowe najważniejszych figur planetarnych

W wersji 4.2 opisy tranzytowe zostały rozszerzone o:
- aspekty tranzytowe Pallas, Juno i Westy
- trnzytujšca Palas w domach radixowych

Dodano opisy interpretacyjne:
- horoskopu progresji sekundarnych- progresji sekundarnych okresowych- solariusza do radixu