Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Historia programu i jego rozwoju


Spotkaliśmy się w 1988 roku na wczasach radiestezyjnych w Przyjezierzu. Zbyszek miał wtedy obliczenia radixowe pozycji planet i domów z rysunkiem kółka horoskopu na komputer Spectrum (64 kB pamięci operacyjnej z wgrywaniem programu z magnetofonu). Sprawiłem sobie bardzo drogiego, jednego z pierwszych pecetów i zaczęliśmy już wspólnie robić na nim program. (Jan Chwiszczuk - wywiad dla Astrolabium, Astrolog - program z duszą, 2004)

W roku 1989 powstała pierwsza wersja Astrologa w systemie DOS. W lipcu 1992 program Astrolog został opisany w popularnym miesięczniku PCKurier. W listopadzie 1993 z okazji ukazania się setnego numeru PCkurier opublikował listę programów, które przez trzy lata istnienia Shareware House cieszyły się najwiekszym zainteresowaniem. Na drugim miejscu znalazł sie program Astrolog. Program nieustannie był rozwijany i powstawały kolejne jego wersje: w latach 1989 - 1990 wersje 1.0 - 1.3, w latach 1991 - 1997 wersje 2.00 - 2.33.

Od roku 1995 rozpoczęliśmy pracę nad wersją pod Windows. W roku 1998 powstała wersja 3.1 Astrologa pracująca już w tym systemie. W kolejnych wersjach program był sukcesywnie rozbudowywany i ulepszany zgodnie z sugestiami licznego grona jego użytkowników. W latach 1999 - 2000 powstała wersja 3.2, w latach 2000 - 2001 wersja 3.3, w 2001 - 2002 wersja 3.4, w roku 2003 wersja 3.5, w latach 2004 - 2005 wersja 3.6. Każda wersja wnosiła nowe opcje programowe i możliwości użytkowe.

W wersji 3.6 skupiliśmy się głównie na rozbudowie opcji astrokartograficznej. Umożliwiliśmy wyszukiwanie miast znajdujących się na liniach planetarnych lub na ich przecięciu bądź wyszukiwanie czasu, w którym dane miasto znajdzie się na wybranych liniach planetarnych lub ich przecięciach. Jednocześnie umożliwiliśmy wykreślanie na mapach kontynentów linii planet na osiach horoskopowych i miejsc ich przecięć, umiejscawiając je jednocześnie w czasie.

W wersji 3.7 wprowadziliśmy automatyczne wyszukiwanie stref czasowych dla Polski, miast europejskich, Rosji i dawnych republik radzieckich, tworząc tablice stef czasowych.

W wersji 3.8. duży nacisk położyliśmy na astrologię harmoniczną. Stworzyliśmy obszerny blok okresowych tranzytów i dyrekcji harmonicznych, a opcje harmoniczne zostały znacznie rozbudowane i przedstawione graficznie.
Umożliwiliśmy wybór kolorystyki formularzy. Zaproponowaliśmy trzy wzorce, które można dodatkowo modyfikować według własnego uznania. Kolorystyka formularzy oprócz względów czysto estetycznych wyróżnia grupy wprowadzanych danych.
Stworzyliśmy możliwość opcjonalnego wykreślania planet karłowatych Ceres i Eris obok pozostałych planet Układu Słonecznego oraz przyjęcie ich władztwa planetarnego.
Tablica stref czasowych została poszerzona o Stany Zjednoczone Ameryki. Efemerydy rozbudowaliśmy o cykle deklinacyjne oraz wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet. W tranzytach precesyjnych uwzględniliśmy aberrację gwiazdową.

Wersja 4.0 została oparta o narzędzia programistyczne Visual Studio. Poprawiło to znacznie grafikę programu. Korzystając z nowych narzędzi programistycznych zmieniono funkcjonalność wielu opcji, w szczególności spisów danych horoskopowych, baz tematycznych, miast polskich i zagranicznych.
Dodano ciekawą opcję kreślenia figur koniunkcji planetarnych, a także figur planetarnych tworzonych przez planety tranzytujące z radixowymi.
Rozszerzono zakres obliczania pozycji planet karłowatych i planetoid od początku naszej ery do roku 2500. W formularzach czasowych wprowadzono kalendarz, ułatwiający wybór dat.
Wersja 4.0 jest autorską wersją Zbigniewa Arańskiego i była tworzona w latach 2012 - 2016. Jan Chwiszczuk rozwijał w tym czasie opisy astrologiczne.
W wersji tej postanowiono zrezygnować z opcji numerologicznej i dewinacyjnych, aby Astrolog 4.0 był programem typowo astrologicznym. Wersja ta jest nadal rozwijana. Od czerwca 2017 roku dostępny był odrębny program ezoteryczny Ezoteryk 1.0, od marca 2019 roku program Ezoteryk 1.1, a od sierpnia 2020 roku Ezoteryk 1.2.

Wersja 4.1 tworzona była w latach 2017-2019 i była dostępna od 1 grudnia 2019 r. W wersji tej duży nacisk został położony na przedstawianie danych w rozwijalnych tabelach.Tak, jak i wszelkie formularze, formularze z tabelami aspektów można kopiować i zrzucać na pasek, by w dowolnej chwili do nich wrócić i je przeglądąć.Te nierzadko kikudziesięciostronicowe tabele można zapisywać w formacie pdf, drukując następnie wybrane ich fragmenty, jak pokazano poniżej na przykładzie rocznych aspektów tranzytowych oraz 10-letnich tranzytów planet ciężkich, zapisać w pliku pdf, by następnie wydrukować lub przeglądać interesujące jej fragmenty.

Druk tabel w zależności od ustawień menu może być kolorowy lub czarno-biały. Kolory ożywiły tabele aspektów, a jednoczesnie sprawiły że stały się one bardziej czytelne.W wersji tej dodano możliwość opcjonalnego wykreślania term egipskiech, z możliwością wyświetlania informacji o położeniu planety w danej termieDodano możliwość pomijania aspektów małych, kolorowania znaków zodiaków według ich żywiołów, a także pól aspektów, zwiększając ich czytelność oraz opcjonalnego wyboru Vertexu i Punktu szczęścia w horoskopach. Figury tranzytowe poszerzono o twardy prostokąt włączając opisy interpretacyjne niektórych z nich do opisów radixowych. Znacznie poszerzono opisy interpretacyjne radixowe i tranzytowe. Zwiększono wielkość formularzy i fontów w celu zwiększenia ich czytelności. Formularze jak i czcionki na nich zostały powiększone, co dla osób o słabszym wzroku ułatwi odczytanie drobniejszego tekstu.
Zmieniono formularz rektyfikacyjny dodając wygodny pasek, skorelowany z przyciskami numerycznymi.Szukanie aspektów zarówno efemerydalnych, jak i tranzytowych zostało rozszerzone o aspekty małe.Dodano miesięczne kalendarze efemerydalne, tranzytowe i biodynamiczne. Uwzględniono w nich zaćmienia, fazy, ingresy i aspekty w aktualnym czasie.Wiele opcji uzyskało nową, bardziej kolorową szatę graficzną, jak np. przedstawione poniżej tabele zaćmień i faz.

Dodano tabelę wybranego aspektu tranzytowego do planety lub wierzchołka domu radix w zadanym przedziale czasowym.Umożliwiono zestawienie tabelaryczne aspektów efemerydalnych w wybranym zakresie czasowym. Wykreślanie tworzonych figur planetarnych rozszerzono na wszystkie aspekty. Opcje progresji rozbudowano o progresje prymarne rzeczywiste i zodiakalne. Ozdobą menu głównego jest animacja Układu Słonecznego z uwzgędnieniem okresu obiegu planet wokół Słońca.

Wybór kolorytyki formularzy uczyniono przejrzystym, z opcją tła nieba lub popielatym i kolorowymi lub szarymi okienkami tekstowymi z uwzglednieniem jak dotychczas rozróżniania danym pamięci, personalnych i geograficznych.W opcji wyboru tła horoskopów można również wybrać wyświetlanie w horoskopach kolorów żywiołów znaków zodiakalnych, a także bardziej kolorowe, a jednocześnie czytelne tabele aspektów.Formularze mogą być wyświetlane w dwóch różnych stylach, można wyłączyć styl XP otrzymując wklęsłe okienka i inny wygląd kalendarzy.Dodano opisy interpretacyjne niektórych figur planetarnych. Wiele opisów zostało poszeszerzonych, także o planetoidy, dodane zostały opisy retrogradacyjne.

Wersję 4.1 wzbogacono ją o możliwość wykreślania powiększonego horoskopu radix jak pokazano poniżej. Przedstawiono tu horoskop z termami egipskimi z opcją kolorowania pól żywiołów i wykreślanymi liniami aspektów.Horoskop można powiększyć maksymalnie na cały ekran, jak pokazano poniżej, na przykładzie horoskopu radix, z objaśnionym punktem term i niewykreślanymi liniami aspektów.Formularz 126 gwiazd stałych został poszerzony o możliwość jednoczesnego zaznaczenia wszystkich gwiazd mających określony aspekt z planetami natalnymi. Zaznaczając odpowiednie pole wyboru można wybrać koniunkcje, kwadraturę, trygon i opozycję. Jednocześnie umożliwiono zmianę orbu od 1 minuty do 3 stopni. Po jego modyfikacji lub zmianie wybieranych aspektów i naciśnięciu przycisku Przelicz następuje modyfikacja tabeli gwiazd. Do tabeli dodano także Centrum Galaktyki.Wybierając z formularza opcję Horoskop można uzyskać obraz horoskopu radix z naniesionymi wybranymi gwiazdami stałymi. Po najechaniu myszą na czerwony punkt gwiazdy na zewnętrznym kole, wyświetla się informacja o nazwie gwiazdy, jej położeniu i utworzonymi aspektami z planetami radix.Klikając w lupkę uzyskujemy powiększony obraz koła horoskopowego, na którym umieszczone są punkty term na zewnątrz i gwiazd wewnątrz. Najeżdżając na punkt gwiazd, term lub planet wyświetla się odnośna informacja.Wersja 4.2 była tworzona w latach 2020 - 2021 i zostala udostępniona od listopada 2021 r.
W wersji 4.2 wszystkie opcje są skalowane do pełnego ekranu, jak przedstawiony poniżej horoskop radix wraz z tabelą aspektów.Program zawiera prezentacje kolumnową progresji sekundarnych wraz z ich opisem interpretacyjnym dla planet (od Słońca do Saturna) i osi (Asc i MC).Podobnie jak dla horoskopu tranzytowego, sporządzić można opisy interpretacyjne horoskopu progresywnego do radixu dla podanego czasu.Tranzyty okresowe a także tranzytowe opisy interpretacyjne rozszerzone są o aspekty planetoid.Dodano opisy interpretacyjne solariusza, rozszerzono także opisy interpretacyjne radixowe.Rozszerzono program o opcję Astrologii Tradycyjnej.
System domów został poszerzony o system domów Alcabitiusa, używany zwłaszcza do obliczania położenia domów w formułach obliczeniowych punktów arabskich.
Tabela punktów arabskich została rozszerzona do ponad 460 punktów arabskich, z możliwością wyboru dowolnych z ośmiu ich źródeł, włączając Al Biruni'ego i Albumasara oraz sortowania według dowolnej kolumny.
W poniższym przykładzie pokazano tabelę punktów arabskich, posortowaną według ich nazw, z użyciem systemu domów Alcabitiusa.Zakres aspektów głównych gwiazd stałych z planetami radixowymi, a także punktów arabskich jest modyfikowany i przeliczany w zakresie od 1 minuty do 2 stopni łuku.
Rozszerzono liczbę gwiazd, a po najechaniu myszą na ich punkty, umieszczonych na kole horoskopu, pojawia się na osobnym formularzu dodatkowa informacja o naturze gwiazdy, z krótkim opisem jej oddziaływania.Program zawiera Firdaria wraz z krótkim opisem ich okresów i podokresów.Dodano opcję horoskopu profekcyjnego i solariusza profekcyjnego z obliczonym domem profekcyjnym, Władcą Znaku i Roku oraz Almutenem.

a także opcję Antiscii czyli planet lustrzanych względem linii przesilenia.Godziny planetarne zebrano w tabeli miesięcznej, jak pokazano poniżej.Dodana została opcja astrologii wedyjskiej, która cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem. Program poszerzono o opcję astrologii wedyjskiej, umożliwiając wykreślanie horoskopów z diagramami podziałowymi w dwóch stylach oraz tablice nakshatr. Poniżej pokazano podstawowe diagramy w stylu północoindyjskim i południowo indyjskim.

oraz okresy Dashas Maha / Bukti oraz Dashas PratyAntar dla Marsa.

W astrologii wedyjskiej dodano opcję Nakshatr Księżyca dla wybranego miesiąca i Słońca dla wybranego roku. W poniższym przykładzie Nakshatry Księżyca są skalowane do pełnego ekranu.Wszystkie ustawienia programowe zostały zebrane w jednym formularzu z podziałem na kategorie, co znacznie ułatwiło konfigurację programu. Poniżej przedstawiono formularz ustawień programu.Wszystkie dane horoskopowe i obliczenia mogą być prowadzone opcjonalnie z dokłanością do 1 minuty lub 1 sekundy czasu.
Dzięki temu będzie można wykonywać horoskopy z baz astrologicznych, gdzie niejednokrotnie czas wydarzeń jest podawany z dokładnością sekundową.
Pozwoliło to precycyjnie wyznaczać czas planetariuszy, szukanych aspektów do radixu i ingresów planetarnych z dokładnością do sekund, jak pokazano poniżej, a nie do minut jak było w poprzedniej wersji programu.Plikom zapisywanym w formacie PDF nadawane są automatycznie nazwy powiązane z daną opcją i jej danymi.
Umożliwiono export spisów tematycznych do Excela.
Dodano opcję wyznaczania planet OOB (Out of Bounds).
Opcje solariusza powiększono o możliwość relokacji.
Użyto skrótów klawiaturowych do szybkiego wybierania opcji hroskopowych.
Umożliwiono szybkie przełączanie pomiędzy dwoma typami zodiaku: tropikalnym i syderycznym.
Narzędzie lupki, powiększającej horoskop, zastosowano dla wszystkich horoskopów pojedynczych i umożliwiono wykonanie obrazu bitmapowego powiększonego horoskopu.
Dodano możliwość edycji i naprawy błędnych spisów tematycznych.
Dodano skróty klawiaturowe kroków czasowych.
Rozszerzono opcje horoskopów kontaktowych o zegar kontaktowy.
Dodano opcje Mundoskopu tranzytowego (tMundoskopu).
Umożliwiono zapis kopii ekranowych, także w pełnym formacie ekranowym, oraz przeglądanie, wyświetlanie i usuwanie horoskopów z ich standardowych folderów.
Dodano nową opcję horoskopów osobowości planetarnych z opisem interpretacyjnym pobytu wybranej planety w domu horoskopowym.
Ponadko dodano nową opcje efemerydalną - taniec planet. Na poniższym przykładzie przedstawiono taniec Ziemi z Wenus.Dodano możliwość odtwarzania wykonanych horoskopów ze spisu bieżącego oraz ich zapis do spisów tematycznych.

Już w czasie dystrybucji wersji 4.2 dodano 25 opcji, rozszerzających funkcjonalność programu. Wszystkie opcje opisane są dokładnie w pliku Astrolog 4.2.pdf, który można probrać ze strony Astrologa. Opcje dodawane w czasie dystrybucji programu umieszczono w końcowym punkcie 9 opisu programu.

<