Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Historia


Spotkaliśmy się w 1988 roku na wczasach radiestezyjnych w Przyjezierzu. Zbyszek miał wtedy obliczenia radixowe pozycji planet i domów z rysunkiem kółka horoskopu na komputer Spectrum (64 kB pamięci operacyjnej z wgrywaniem programu z magnetofonu). Sprawiłem sobie bardzo drogiego, jednego z pierwszych pecetów i zaczęliśmy już wspólnie robić na nim program. (Jan Chwiszczuk - wywiad dla Astrolabium, Astrolog - program z duszą, 2004)

W roku 1989 powstała pierwsza wersja Astrologa w systemie DOS. W lipcu 1992 program Astrolog został opisany w popularnym miesięczniku PCKurier. W listopadzie 1993 z okazji ukazania się setnego numeru PCkurier opublikował listę programów, które przez trzy lata istnienia Shareware House cieszyły się najwiekszym zainteresowaniem. Na drugim miejscu znalazł sie program Astrolog. Program nieustannie był rozwijany i powstawały kolejne jego wersje: w latach 1989 - 1990 wersje 1.0 - 1.3, w latach 1991 - 1997 wersje 2.00 - 2.33.

Od roku 1995 rozpoczęliśmy pracę nad wersją pod Windows. W roku 1998 powstała wersja 3.1 Astrologa pracująca już w tym systemie. W kolejnych wersjach program był sukcesywnie rozbudowywany i ulepszany zgodnie z sugestiami licznego grona jego użytkowników. W latach 1999 - 2000 powstała wersja 3.2, w latach 2000 - 2001 wersja 3.3, w 2001 - 2002 wersja 3.4, w roku 2003 wersja 3.5, w latach 2004 - 2005 wersja 3.6. Każda wersja wnosiła nowe opcje programowe i możliwości użytkowe.

W wersji 3.6 skupiliśmy się głównie na rozbudowie opcji astrokartograficznej. Umożliwiliśmy wyszukiwanie miast znajdujących się na liniach planetarnych lub na ich przecięciu bądź wyszukiwanie czasu, w którym dane miasto znajdzie się na wybranych liniach planetarnych lub ich przecięciach. Jednocześnie umożliwiliśmy wykreślanie na mapach kontynentów linii planet na osiach horoskopowych i miejsc ich przecięć, umiejscawiając je jednocześnie w czasie.

W wersji 3.7 wprowadziliśmy automatyczne wyszukiwanie stref czasowych dla Polski, miast europejskich, Rosji i dawnych republik radzieckich, tworząc tablice stef czasowych.

W wersji 3.8. duży nacisk położyliśmy na astrologię harmoniczną. Stworzyliśmy obszerny blok okresowych tranzytów i dyrekcji harmonicznych, a opcje harmoniczne zostały znacznie rozbudowane i przedstawione graficznie.
Umożliwiliśmy wybór kolorystyki formularzy. Zaproponowaliśmy trzy wzorce, które można dodatkowo modyfikować według własnego uznania. Kolorystyka formularzy oprócz względów czysto estetycznych wyróżnia grupy wprowadzanych danych.
Stworzyliśmy możliwość opcjonalnego wykreślania planet karłowatych Ceres i Eris obok pozostałych planet Układu Słonecznego oraz przyjęcie ich władztwa planetarnego.
Tablica stref czasowych została poszerzona o Stany Zjednoczone Ameryki. Efemerydy rozbudowaliśmy o cykle deklinacyjne oraz wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet. W tranzytach precesyjnych uwzględniliśmy aberrację gwiazdową.

Wersja 4.0 została oparta o narzędzia programistyczne Visual Studio. Poprawiło to znacznie grafikę programu. Korzystając z nowych narzędzi programistycznych zmieniono funkcjonalność wielu opcji, w szczególności spisów danych horoskopowych, baz tematycznych, miast polskich i zagranicznych.
Dodano ciekawą opcję kreślenia figur koniunkcji planetarnych, a także figur planetarnych tworzonych przez planety tranzytujące z radixowymi.
Rozszerzono zakres obliczania pozycji planet karłowatych i planetoid od początku naszej ery do roku 2500. W formularzach czasowych wprowadzono kalendarz, ułatwiający wybór dat.
Wersja 4.0 jest autorską wersją Zbigniewa Arańskiego i była tworzona w latach 2012 - 2016. Jan Chwiszczuk rozwijał w tym czasie opisy astrologiczne.
W wersji tej postanowiono zrezygnować z opcji numerologicznej i dewinacyjnych, aby Astrolog 4.0 był programem typowo astrologicznym. Wersja ta jest nadal rozwijana. Od czerwca 2017 roku dostępny jest odrębny program ezoteryczny Ezoteryk 1.0, a od marca 2019 roku program Ezoteryk 1.1.

Wersja 4.1 tworzona była przez trzy ostatnie lata i jest dostępna od 1 grudnia 2019 r. W wersji tej duzy nacisk został położony na przedstawianie danych w rozwijalnych tabelach, króre dodatkowo można kopiować i zrzucać na pasek. Te nierzadko kikudziesięciostronicowe tabele można zapisywać w formacie pdf, drukując następnie wybrane ich fragmenty. W wersji tej dodano możliwość opcjonalnego wykreślania term egipskiech, aspektów małych, kolorowania znaków zodiaków według ich żywiołów, a także pól aspektów, zwiększając ich czytelność oraz opcjonalnego wyboru Vertexu i Punktu szczęścia w horoskopach. Wersję tę poszerzono o kalendarze miesięczne tranzytowe, efemerydalne i biodynamiczne oraz tabele szukanych aspektów tranzytowych i efemerydalnych. Figury tranzytowe poszerzono o twardy prostokąt włączając opisy interpretacyjne niektórych z nich do opisów radixowych. Znacznie poszerzono opisy interpretacyjne radixowe i tranzytowe. Zwiększono wielkość formularzy i fontów w celu zwiększenia ich czytelności.

<