Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

O programie


Program Astrolog oblicza, wykreśla i interpretuje horoskopy. Duże możliwości obliczeniowe i wiele użytecznych opcji programowych czynią z niego niezastąpione narzędzie pracy każdego profesjonalnego astrologa. Dodatkowy moduł interpretacyjny i zawarty podręcznik stwarzają dogodne narzędzie do nauki astrologii dla wszystkich jej miłośników.

Tworząc program staraliśmy się aby jego obsługa była maksymalnie uproszczona, zrozumiała i przyjazna dla Użytkownika. Unikaliśmy zbędnej liczby otwieranych okien. Uznaliśmy, że niepotrzebne elementy nie powinnny rozpraszać astrologa kontemplującego obraz horoskopu. Przyjęliśmy zasadę, by wszystkie dane wprowadzać możliwie z jednego formularza, a wyświetlany obraz był identyczny z wydrukiem horoskopowym. Poniżej uwidoczniliśmy formularz wprowadzania danych.Program umożliwia zastosowanie własnej kolorystyki formularzy oraz wybór własnego tła i kolorystyki horoskopów. Poniżej pokazano kolorystykę horoskopów. Opcjonalnie można wybrać kolorystykę pól żywiołów znaków zodiaku i pól aspektów w tabelach aspektów.Program zawiera wszystkie podstawowe opcje astrologiczne. Wykreśla horoskopy radixowe, porównawcze, potrójne, kontaktowe, relacyjne, poczęciowe, horarne, węzłów księżycowych, efemerydalne oraz projektowane. Ponadto tranzyty, progresje, dyrekcje, planetariusze, midpunkty, punkty arabskie, gwiazdy stałe, planetoidy, cykl Jonasa, obszerny blok harmoniczny i astrokartograficzny z podziałem na kontynenty, przestrzeń lokalną i elekcje, a także szeroką gamę opcji efemerydalnych przedstawianych w interesujących prezentacjach tabelarycznych i graficznych, miedzy innymi zaćmienia Słońca i Księżyca,wschody i zachody planet, fazy i jałowy bieg Księżyca, domy, doby i pasma księzycowe, cykle deklinacyjne, czasy agnihotry i tattwy. Program wykreśla figury planetarne, grafy dyspozytorów planetarnych, sygnifikatory zdrowia, symbole sabiańskie, umożliwia relokację i rektyfikację horoskopu, zawiera ponadto podstawowe elementy astrologii wedyjskiej. Można zapoznać się z nimi w zakładce OPCJE.Program Astrolog nie tylko wykreśla horoskopy, ale tworzy odnośne opisy interpretacyjne radixowe, porównawcze, kontaktowe, tranzytowe i progresywne zarówno aktualne, jak i okresowe, a także opisy domów, dób i pasm księżycowych oraz podstawowych figur planetarnych, łącząc funkcje obliczeniowe i edukacyjne.Astrolog umożliwia wybór licznych własnych ustawień, przeprowadza obliczenia w czasie rzeczywistym i efemerydalnym, zodiaku tropicznym lub syderycznym, zawiera spis ponad 10600 miejscowości polskich i zagranicznych. Wyznacza strefy czasowe dla Polski, miast europejskich oraz Rosji i dawnych republik radzieckich, a także Stanów Zjednoczonych Ameryki.Horoskopy można zapamiętywać w wielu bazach tematycznych, a obliczenia przeprowadzane są z dużą precyzją w zakresie lat 10 000 p.n.e. do 10 000, a dla planet karłowatych i planetoid w zakresie lat 1 p.n.e. - 2500.

W opcji pomocy programu umieściliśmy, za zgodą Autora, książkę Włodimierza H. Zylbertala Kosmiczne źródła jaźni, która może stanowić duże wsparcie dla osób chcących poznać tajniki Astrologii.

W związku z rozbudową programu, chcąc aby program Astrolog pozostał programem typowo astrologicznym, od wersji 4.0 zrezygnowaliśmy z opcji numerologicznej i dewinacyjnych, pozostawiając jedynie biorytmy i kalendarz biodynamiczny. Numerologia i opcje dewinacyjne: I Cing, Tarot i Runy zostały przeniesione do odrębnego programu ezoterycznego Ezoteryk.

Program cały czas jest rozwijany. Poniżej przedstawiamy zmiany dokonane od roku 2017 w wersjach 4 Astrologa.

Zmiany dokonane w wersji 4.0 w stosunku do wersji 3.8 (2017):
- lepsza grafika
- szybsze działanie
- nowsze narzędzia formularzy miedzy innymi kalendarz i przyciski numeryczne
- możliwość kreślenia horoskopów w orientacji poziomej zamiast niewygodnego   przewijania przy małej rozdzielczości ekranu
- rozszerzony zakres obliczeń pozycji planet karłowatych i planetoid
- dodatkowe opcje, między innymi kreślenia figur koniunkcji planetarnych,   szukania figur tranzytowch, wykreślania aspektów do wierzchołków domów,   prezentacji orbit planetarnych
- opcje edukacyjne symboliki planet, aspektów, figur i znaków zodiaku
- rozbudowane opcje sprawdzania i korekty spisów tematycznych
- tabelaryczne spisy miast i osób z możliwościami ich sortowania
- rozbudowane retrogradacyjne opisy interpretacyjne
- pełnowymiarowe kopie horoskopów zrzucane na pasek menu

Zmiany aktualizacyjne w wersji 4.0 (2017-2019):
- rozszerzenie opisów interpretacyjnych o planetoidy Pallas, Juno i Westę
- wyświetlanie opisów stopni zodiaku i symboli sabiańskich dla wszystkich   horoskopów pojedynczych i podwójnych
- zdefiniowanie tablicy stref czasowych dla wszystkich stanów USA
- aktualizacja stref czasowych dla Rosji i Białorusi
- dodanie pokolorowanych map astrokartograficznych
  literowy
- przeglądanie tranzytowych figur planetarnych zarówno do przodu jak i do tyłu
- możliwość wyboru okresów dziennych w tabelarycznych tranzytach i graficznych   aspektach tranzytowych okresowych Księżyca
- dodanie animacji Układu Słonecznego
- dodanie możliwości wyboru pięciu różnych ayanams: Lahiri, Krishnamurti,   B.V.Raman, Fagan-Bradley i Galaktyczna Równikowa 5° Strzelca.
- możliwość wyboru zodiaku w kalendarzu biodynamicznym - zodiak stały,   zmienny i konstelacyjny
- automatyczny transfer spisów horoskopów ze starszych wersji AStrologa do 4.0

Zmiany dokonane w wersji 4.1 w stosunku do wersji 4.0 (2020-2021):
- zwiększenie czytelności formularzy poprzez ich powiększenie średnio o 60%
- znaczne rozszerzenie opisów interpretacyjnych radixowych i tranzytowych
- zastosowanie w wielu opcjach programowych tabel, umożliwiających przewijanie   i przeglądanie dużej ilości danych wielostronicowych, zamiast niewygodnego ich   wykreślania po jednej stronie ekranowej
- możliwość kopiowania nawet bardzo dużych tabel na pasek w celu wywołania   ich w dowolnej chwili i przeglądania wraz z możliwością ich przewijania, tak jak w   oryginalnych formularzach
- możliwość drukowania wielostronicowych tabel, a także obrazów horoskopów w   formacie pdf
- opcjonalna możliwość wykreślania term egipskich lub ptolemejskich na kole   horoskopowym
- opcjonalna możliwość wykreślania kolorów żywiołów znaków zodiaku na kole   horoskopowym i w tabeli żywiołów
- opcjonalna możliwość kolorowania pól aspektów harmonijnych, nieharmonijnych   oraz małych w tabeli aspektów, w celu poprawy ich   widoczności
- opcjonalne kolorowanie pól aspektów harmonijnych i nieharmonijnych w   tabelach predykcyjnych   wierszowych i kolumnowych
- opcjonalne wykreślanie lub nie aspektów małych
- opcjonalny wybór Vertexu i Punktu Szczęścia na kole horoskopowym
- rozszerzenie możliwości wyboru tła horoskopów do 7
- dodanie miesięcznych kalendarzy tranzytowych, efemerydalnych i   biodynamicznych
- rozszerzenie kreślenia figur planetarnych z koniunkcji do wszystkich aspektów   planetarnych
- dodanie tabel szukanych aspektów tranzytowych i efemerydalnych w wybranym   zakresie z możliwością wykreślenia wybranego aspektu
- rozszerzenie szukania aspektów tranzytowych i efemerydalnych o aspekty małe.
- rozbudowa formularza rektyfikacji horoskopu.
- możliwość umieszczania wybranych gwiazd stałych na kole horoskopowym radix
- możliwość zapisu wielu ustawień zakresu aspektów do plików i ich dowolne   wczytywanie
- możliwość wyboru jednego z dwóch stylów formularzy programu.
- dodanie opcji tabeli ingresów planetarnych.
- horoskop radix i zegar astrologiczny skalowane do pełnego ekranu.
- możliwość kreślenia wybranych linii aspektów w skalowanym horoskopie.
- progresje prymarne Mundane, zodiakalne i Field Plane.
- trzy klucze obliczeń progresji (Ptolemeusza, Naiboda i Placidusa).
- mundoskop wraz z możliwością skalowania go do pełnego ekranu.
- możliwość operacji na grupach rekordów w opcji spisów tematycznych
- system domów Topocentrycznych.

Zmiany dokonane w wersji 4.2 w stosunku do wersji 4.1 (2022 - 2023):
- możliwość skalowania wszystkich opcji do pełnego ekranu
- narzędzie lupki rozszerzone dla wszystkich horoskopów pojedynczych
- punkty arabskie rozszerzone do prawie pięciuset z podaniem ich źródła
- opisy interpretacyjne koniunkcji gwiazd stałych do planet natalnych
- możliwość wyświetlania gwiazd stałych na kole horoskopu i ich opisu w
  odrębnym formularzu
- rozbudowa astrologii tradycyjnej o profekcje, antiscie i firdarie
- podstawy astrologii wedyjskiej z horoskopem w dwóch stylach i tablicami   nakshatr
- szybkie wybierania horoskopów z pominięciem menu porzez klawisz Ctr + skrót
- relokacje solariusza
- szybkie przełączanie się między zodiakiem tropikalnym i syderycznym
- zapis do pliku pdf z automatycznym nadaniem jego nazwy
- tabela miesięczna godzin planetarnych
- wyznaczanie planet OOB (Out of Bounds)
- możliwość stosownia dat z dokładnością sekundową
- zebranie ustawień programowych na jednym formularzu
- rozszerzone opisy interpretacyjne radixowe i tranzytowe
- opisy interpretacyjne progresji sekundarnych i solarne
- system domów Alcabitiusa stosowany w obliczeniach Punktów Arabskich
- wybór planetoid w tranzytach, progresjach i dyrekcjach okresowych
- edycja i naprawa błędnych spisów tematycznych
- klawiaturowe kroki czasowe
- nowe opcje zegara kontaktowego i mundoskopu tranzytowego
- zapis i lista kopii ekranowych i horoskopów
- horoskop osobowości planety z opisem interpretacyjnym jej pobytu w domu
- nowa opcja efemerydalna - taniec planet
- inne metody obliczeń progresywnego MC
- odtwarzanie horoskopów ze spisu bieżącego i ich zapis do spisów temarycznych
- zapis i wczytywanie wybranych gwiazd stałych
- cykle szerokoœci ekliptycznych geocentrycznych planet
- system domów całoznakowych
- wybór i wykreœlanie PA w tabeli i na kole horoskopu
- wybór i wykreœlanie gwiazd w tabeli i na kole horoskopu
- rozbudowa analizy astrokartograficznej o Węzeł Północny
- tabelka Antiscii w wybranych horoskopach
- opisy planetarnych stopni zodiakalnych
- szukanie powišzanych aspektów efemerydalnych
- szukanie planetarnych figur efemerydalnych
- pełnoekranowe kopie horoskopów
- pominięcie półsekstylu i kwinkunksa w tabelach predykcyjnych
- kontynuacja profekcji w następnych latach
- kolorystyka linii aspektów graficznych

Zmiany dokonane w wersji 4.3 w stosunku do wersji 4.2 (2023):
- zestawienie tabel, grafów i horoskopów a wszczególności:
- estawienie predykcji okresowych graficznych do radixu
- zestawienie predykcji okresowych tabelarycznych do radixu
- zestawienie horoskopów pojedynczych
- zestawienie horoskopów do radixu
- zestawienie horoskopów partnerskich
- zestw 6 solariuszy
- własne zestawienie Użytkownika
- termy w horoskopach podwójnych
- horoskopy podwójne i potrójne w lupce
- tranzyty do horoskopu porównawczego
- tranzyty do horoskopu kontaktowego
- relokacja zegara astrologicznego
- dwa zegary astrologiczne, na miejscowość komputera i relokowaną.
- tabela aspektów do planet natalnych
- tabela aspektów miesięcznych planet lekkich do natalnych
- tabela aspektów rocznych planet ciężkich do natalnych
- tabela aspektów trzyletnich planet ciężkich do natalnych
- zaćmienia Słońca w znaku zodiaku
- tabela rocznych tranzytów planet lekkich i Księżyca do domów natalnych
- tabela dwunastoletnich tranzytów planet ciężkich do domów natalnych.
- tabela dziennych tattw wraz z tattwami pobocznymi z sekundową dokładnością.
- tranzyty planet w domach natalnych
- tabele midpuktów predykcyjnych do radixu
- modyfikacja opcji szukania figur
- tabela retrogradacji planet i planetoid
- horoskop Syzygii
- Animodar - rektyfikacja horoskopu
- horoskop porównawczy progresji sekundarnych dwóch osób.
- porównawcze figury planetarne.
- porównawcze opisy interpretacyjne rozszerzone o opis planetoid

Wymagana minimalna rozdzielczość ekranu 1280 * 720 pixeli.
Dla poprawnego wykrywania rozdzielczości tekst powinien mieć zadeklarowany rozmiar 100 % (można to sprawdzić z głównego menu programu).

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące rozbudowy programu, jak i jego poprawnego działania, gdyż chcemy by spełniał on oczekiwania szerokiego grona jego Użytkowników.