Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

O programie


Program Astrolog oblicza, wykreśla i interpretuje horoskopy. Duże możliwości obliczeniowe i wiele użytecznych opcji programowych czynią z niego niezastąpione narzędzie pracy każdego profesjonalnego astrologa. Dodatkowy moduł interpretacyjny i zawarty podręcznik stwarzają dogodne narzędzie do nauki astrologii dla wszystkich jej miłośników.

Tworząc program staraliśmy się aby jego obsługa była maksymalnie uproszczona, zrozumiała i przyjazna dla Użytkownika. Unikaliśmy zbędnej liczby otwieranych okien. Uznaliśmy, że niepotrzebne elementy nie powinnny rozpraszać astrologa kontemplującego obraz horoskopu. Przyjęliśmy zasadę, by wszystkie dane wprowadzać możliwie z jednego formularza, a wyświetlany obraz był identyczny z wydrukiem horoskopowym. Poniżej uwidoczniliśmy formularz wprowadzania danych, po lewej w wersji 4.0 i po prawej w wersji 4.1.

Program umożliwia zastosowanie własnej kolorystyki formularzy oraz wybór własnego tła i kolorystyki horoskopów. Poniżej po lewej pokazano kolorystykę horoskopów w wersji 4.0, a po prawej w wersji 4.1. W wersji 4.1 opcjonalnie można wybrać kolorystykę pól żywiołów znaków zodiaku i pól aspektów w tabelach aspektów.

Program zawiera wszystkie podstawowe opcje astrologiczne. Wykreśla horoskopy radixowe, porównawcze, potrójne, kontaktowe, relacyjne, poczęciowe, horarne, węzłów księżycowych, efemerydalne oraz projektowane. Ponadto tranzyty, progresje, dyrekcje, planetariusze, midpunkty, punkty arabskie, gwiazdy stałe, planetoidy, cykl Jonasa, obszerny blok harmoniczny i astrokartograficzny z podziałem na kontynenty, przestrzeń lokalną i elekcje, a także szeroką gamę opcji efemerydalnych przedstawianych w interesujących prezentacjach tabelarycznych i graficznych, miedzy innymi zaćmienia Słońca i Księżyca,wschody i zachody planet, fazy i jałowy bieg Księżyca, domy, doby i pasma księzycowe, cykle deklinacyjne, czasy agnihotry i tattwy. Program wykreśla figury planetarne, grafy dyspozytorów planetarnych, sygnifikatory zdrowia, symbole sabiańskie, umożliwia relokację i rektyfikację horoskopu.

Program Astrolog nie tylko wykreśla horoskopy, ale tworzy odnośne opisy interpretacyjne radixowe, porównawcze, kontaktowe i tranzytowe zarówno aktualne, jak i okresowe, a także opisy domów, dób i pasm księżycowych, łącząc funkcje obliczeniowe i edukacyjne.

Astrolog umożliwia wybór licznych własnych ustawień, przeprowadza obliczenia w czasie rzeczywistym i efemerydalnym, zodiaku tropicznym lub syderycznym, zawiera spis ponad 10600 miejscowości polskich i zagranicznych. Wyznacza strefy czasowe dla Polski, miast europejskich oraz Rosji i dawnych republik radzieckich, a także Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Horoskopy można zapamiętywać w wielu bazach tematycznych, a obliczenia przeprowadzane są z dużą precyzją w zakresie lat 10 000 p.n.e. do 10 000, a dla planet karłowatych i planetoid w zakresie lat 1 p.n.e. - 2500.

W opcji pomocy programu umieściliśmy, za zgodą Autora, książkę Włodimierza H. Zylbertala Kosmiczne źródła jaźni, która może stanowić duże wsparcie dla osób chcących poznać tajniki Astrologii.

W związku z rozbudową programu, chcąc aby program Astrolog pozostał programem typowo astrologicznym, w wersji 4.0 zrezygnowaliśmy z opcji numerologicznej i dewinacyjnch, pozostawiając natomiast biorytmy i kalendarz biodynamiczny. Numerologia i opcje dewinacyjne: I Cing, Tarot i Runy zostały przeniesione do odrębnego programu ezoterycznego Ezoteryk 1.0.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące rozbudowy programu, jak i jego poprawnego działania, gdyż chcemy by spełniał on oczekiwania szerokiego grona jego Użytkowników.

Zmiany w stosunku do wersji 3.8:
- lepsza grafika
- szybsze działanie
- nowsze narzędzia formularzy miedzy innymi kalendarz i przyciski numeryczne
- możliwość kreślenia horoskopów w orientacji poziomej zamiast niewygodnego   przewijania przy małej rozdzielczości ekranu
- rozszerzony zakres obliczeń pozycji planet karłowatych i planetoid
- dodatkowe opcje, między innymi kreślenia figur koniunkcji planetarnych, szukania   figur tranzytowch, wykreślania aspektów do wierzchołków domów, prezentacji orbit   planetarnych
- opcje edukacyjne symboliki planet, aspektów, figur i znaków zodiaku
- rozbudowane opcje sprawdzania i korekty spisów tematycznych
- tabelaryczne spisy miast i osób z możliwościami ich sortowania
- rozbudowane retrogradacyjne opisy interpretacyjne
- pełnowymiarowe kopie horoskopów zrzucane na pasek menu

Zmiany aktualizacyjne w wersji 4.0: (2017-2019)
- rozszerzenie opisów interpretacyjnych o planetoidy Pallas, Juno i Westę
- wyświetlanie opisów stopni zodiaku i symboli sabiańskich dla wszystkich horoskopów   pojedynczych i podwójnych
- zdefiniowanie tablicy stref czasowych dla wszystkich stanów USA
- aktualizacja stref czasowych dla Rosji i Białorusi
- dodanie pokolorowanych map astrokartograficznych
- szybkie wybierania horoskopów z pominięciem menu porzez klawisz Ctr + skrót   literowy
- przeglądanie tranzytowych figur planetarnych zarówno do przodu jak i do tyłu
- możliwość wyboru okresów dziennych w tabelarycznych tranzytach i graficznych   aspektach tranzytowych okresowych Księżyca
- dodanie animacji Układu Słonecznego
- dodanie możliwości wyboru pięciu różnych ayanams: Lahiri, Krishnamurti,   B.V.Raman, Fagan-Bradley i Galaktyczna Równikowa 5° Strzelca.
- możliwość wyboru zodiaku w kalendarzu biodynamicznym - zodiak stały, zmienny i   konstelacyjny
- automatyczny transfer spisów horoskopów ze starszych wersji AStrologa do 4.0

Zmiany dokonane w wersji 4.1 w stosunku do wersji 4.0:
- zwiększenie czytelności formularzy poprzez ich powiększenie średnio o 60%
- znaczne rozszerzenie opisów interpretacyjnych radixowych i tranzytowych
- zastosowanie w wielu opcjach programowych tabel, umożliwiających przewijanie i   przeglądanie dużej ilości danych wielostronicowych, zamiast niewygodnego ich   wykreślania po jednej stronie ekranowej
- możliwość kopiowania nawet bardzo dużych tabel na pasek w celu wywołania ich w   dowolnej chwili i przeglądania wraz z możliwością ich przewijania, tak jak w   oryginalnych formularzach
- możliwość drukowania wielostronicowych tabel, a także obrazów horoskopów w   formacie pdf
- opcjonalna możliwość wykreślania term egipskich lub ptolemejskich na kole horoskopowym
- opcjonalna możliwość wykreślania kolorów żywiołów znaków zodiaku na kole   horoskopowym i w tabeli żywiołów
- opcjonalna możliwość kolorowania pól aspektów harmonijnych, nieharmonijnych oraz   małych w tabeli aspektów, w celu poprawy ich   widoczności
- opcjonalne kolorowanie pól aspektów harmonijnych i nieharmonijnych w tabelach   predykcyjnych   wierszowych i kolumnowych
- opcjonalne wykreślanie lub nie aspektów małych
- opcjonalny wybór Vertexu i Punktu Szczęścia na kole horoskopowym
- rozszerzenie możliwości wyboru tła horoskopów do 7
- dodanie miesięcznych kalendarzy tranzytowych, efemerydalnych i   biodynamicznych
- rozszerzenie kreślenia figur planetarnych z koniunkcji do wszystkich aspektów   planetarnych
- dodanie tabel szukanych aspektów tranzytowych i efemerydalnych w wybranym   zakresie z możliwością wykreślenia wybranego aspektu
- rozszerzenie szukania aspektów tranzytowych i efemerydalnych o aspekty małe.
- rozbudowa formularza rektyfikacji horoskopu.
- możliwość umieszczania wybranych gwiazd stałych na kole horoskopowym radix
- możliwość zapisu wielu ustawień zakresu aspektów do plików i ich dowolne   wczytywanie
- możliwość wyboru jednego z dwóch stylów formularzy programu.
- dodanie opcji tabeli ingresów planetarnych.

Zmiany aktualizacyjne w wersji 4.1 podczas jej dystrybucji: (2020)
- horoskop radix i zegar astrologiczny skalowane do pełnego ekranu.
- możliwość kreślenia wybranych linii aspektów w skalowanym horoskopie. - progresje prymarne Mundane, zodiakalne i Field Plane.
- trzy klucze obliczeń progresji (Ptolemeusza, Naiboda i Placidusa).
- mundoskop wraz z możliwością skalowania do pełnego ekranu.
- możliwoœć operacji na grupach rekordów w opcji spisów tematycznych
- system domów Topocentrycznych.

Wymagana minimalna rozdzielczość ekranu 1280 * 720 pixeli.
Dla poprawnego wykrywania rozdzielczości tekst powinien mieć zadeklarowany rozmiar 100 % (można to sprawdzić klikając na pulpicie prawym przyciskiem myszy i wybierając ustawienia ekranu).