Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Horoskop węzłów księżycowych


Horoskop węzłów księżycowych sporządza się poszukując czasu, w którym Ascendent znajdzie się w koniunkcji z Wstępującym Węzłem Księżycowym.
Domy mają równe wartości i liczone są w kierunku przeciwnym, tzn. zgodnie z ruchem wskazówek zegara.W wersji 4.1 opcjonalnie dodano termy egipskie, kolorystykę żywiołów znaków zodiaku i pól aspektów w tabeli, w celu poprawy ich widoczności, jako harmonijne lub nieharmonijne.