Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Astrologia tradycyjna


Wersje 4.2 rozszerzono o opcję Astrologii Tradycyjnej, składającą się z podopcji Punktów arabskich, Gwiazd stałych, Firdarii, Progresji i Antiscii.

Opcja Punkty arabskie umożliwia wykreślenie punktów arabskich radix, bądź tranzytów do punktów arabskich.
W podopcji Punkty arabskie radix wykreślany jest horoskop, na którym w kole wewnętrznym umieszczone są planety radixowe, a w zewnętrznym odpowiadające im 38 punkty arabskie. Poniżej przedstawiona jest tabela z wyszczególnieniem wszystkich radixowych punktów arabskich, sposobem ich liczenia oraz przyjętą symboliką. W wielu przypadkach przyjęto własne oznaczenia. w ustawieniach menu dana jest możliwość odmiennego liczenia punktów arabskich przy urodzeniu dziennym i nocnym. Ponadto zaznaczono aspekty z dokładnością do 1° pomiędzy planetami radixowymi i punktami arabskimi.
Od wersji 4.1 przedstawionej po prawej, można opcjonalnie kolorować żywioły znaków zodiaku, przyjęto też bardziej wyrazisty kolor czarny dla punktów arabskich.

W tabeli w formie wierszowej przybliżonej przedstawiono tranzyty do punktów arabskich. Przyjęto symbolikę punktów arabskich, jak w powyższej tabelce. Dla planet lekkich przyjęto standardowo okres miesięczny, dla ciężkich roczny, jak w poniższym przykładzie w wersji 4.0 po lewej. W wersji 4.1 po prawej, przedstawiono tranzyty planet cięzkich do punktów arabskich w okresie dwuletnim w przewijalnej tabeli. Pola aspektów można pokolorować opcjonalnie zgodnie z harmonijnością aspektów.

Poniżej po lewej przedstawiono prezentację wierszową dokładną dla planet ciężkich i okresu miesięcznego w wersji 4.0 oraz po prawej okresu dwumiesiecznego w wersji 4.1. W wersji tej zastosowanaprzewijalną tabelę, w której opcjonalnie można kolorować pola aspektów zgodnie z ich harmonijnością.

Podopcja urodzenie nocne pozwala zadeklarować, czy ma być uwzględniane urodzenie nocne. Np. Punkt Szczęścia przy urodzeniu dziennym oblicza się jako pozycja Ascendentu + pozycja Słońca - pozycja Księżyca, natomiast przy urodzeniu nocnym jako pozycja Ascendentu - pozycja Słońca + pozycja Księżyca. Standardowo przyjęto uwzględnianie urodzenia nocnego.

W wersji 4.2 system domów został poszerzony o system domów Alcabitiusa, używany zwłaszcza do obliczania położenia domów w formułach obliczeniowych punktów arabskich. Zakres aspektów głównych punktów arabskich z planetami radixowymi jest modyfikowany i przeliczany w zakresie od 1 minuty do 2 stopni łuku.
Tabela punktów arabskich została rozszerzona do ponad 460 punktów arabskich, z możliwością wyboru dowolnych z ośmiu ich źródeł, włączając Al Biruni'ego i Albumasara oraz sortowania według dowolnej kolumny.
W poniższym przykładzie pokazano tabelę punktów arabskich, posortowaną według ich nazw, z użyciem systemu domów Alcabitiusa.Opcja Gwiazdy stałe zawiera analizę 38 gwiazd wielkości gwiazdowej do 1m9, 133 ważniejszych gwiazd stałych, analizę tranzytów precesyjnych gwiazd oraz współrzędne sferyczne gwiazd.

W pierwszym przypadku 38 najjaśniejszych gwiazd do 1m9 przedstawiono na zewnętrznym kole horoskopu radix i w postaci tabelarycznej z uwzględnieniem aspektów do planet radixowych (przyjęto dopuszczalną odchyłkę 1°). Poniżej w tabeli wykreślono pozycje gwiazd oraz aspekty główne tworzone przez nie z planetami natalnymi, z lewej strony w wersji 4.0, z prawej w wersji 4.1.

W podopcji drugiej 133 ważniejszych gwiazd przedstawiono w formie tabelarycznej; podano ich nazwy, przynależność do gwiazdozbioru, długość ekliptyczną i deklinację, z uwzględnieniem precesji, obliczonej na epokę radixu, wielkość gwiazdową oraz aspekty główne tworzone przez gwiazdy z planetami radixowymi, Ascendentem, MC, Węzłem księżycowym, Lilith i Chironem. Dla gwiazd zmiennych podano granice zmian wielkości gwiazdowej, z lewej strony w wersji 4.0, z prawej w wersji 4.1 z zastosowaniem przewijalnej tabeli i opcjonalną kolorystyką pól aspektów zgodną z ich harmonijnością. W tej wersji wybrane gwiazdy zostają umieszczone na horoskopie radix po wybraniu opcji Horoskop.

W wersji 4.2 zakres aspektów głównych gwiazd stałych z planetami radixowymi jest modyfikowany i przeliczany w zakresie od 1 minuty do 2 stopni łuku, a liczba gwiazd została rozszerzona do 133.Wybierając z menu Interpretacje, można uzyskać opis interprtacyjny koniunkcji gwiazd stałych z planetami natalnymi.Po najechaniu myszą na punkty wybranych z tabeli gwiazd, umieszczonych na kole horoskopu, pojawia się na osobnym formularzu dodatkowa informacja o naturze gwiazdy, z krótkim opisem jej oddziaływania.Tranzyty precesyjne podają w formie tabelarycznej chronologiczne daty dokładnego aspektu utworzone przez przesuwające się w wyniku precesji gwiazdy z planetami radixowymi w zakresie 100 lat od daty radixu. Uwzgledniono ruchy własne gwiazd, nutację i aberrację światła, powodującą retrogradację gwiazd, wynikającą z orbitalnego ruchu Ziemi. Pod uwagę wzięto aspekty główne tworzone przez gwiazdy z planetami radix, Asc, MC, Węzłem Księżycowym, Lilith i Chironem, z lewej strony w wersji 4.0, z prawej w wersji 4.1 z zastosowaniem przewijalnej tabeli i opcjonalną kolorystyką pól aspektów zgodną z ich harmonijnością.

Współrzędne sferyczne gwiazd przedstawiają w formie tabelarycznej rektascensję, deklinację i długość ekliptyczną gwiazd dla epoki 2000.0, ruch własny, aberrację, precesję oraz nutację w rektascensji i deklinacji oraz obliczoną rektascensję, deklinację i długość ekliptyczną 126 ważniejszych gwiazd dla epoki daty, z lewej strony w wersji 4.0, z prawej w wersji 4.2 z zastosowaniem przewijalnej tabeli. W wersji 4.2 tabelę rozszerzono do 133 gwiazd, a wiele współrzednych gwiazd uaktualniono, zgodnie z najnowszymi danymi astronomicznymi.

Program zawiera Firdaria wraz z krótkim opisem ich okresów i podokresów.Dodano opcję Firdaria, składającą się z Horoskopu profekcyjnego i Solariusza profekcyjnego z obliczonym domem profekcyjnym, Władcą Znaku i Roku oraz Almutenem.

a także opcję Antiscii czyli planet lustrzanych względem linii przesilenia.