Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Horoskop relacyjny


Horoskop relacyjny jest horoskopem sporządzanym dla uśrednionego czasu urodzenia dwóch osób. Podobnie, jak horoskop kontaktowy, jest on sporządzany dla podanej miejscowości.
Relacyjne pozycje domów podane są z lewej strony horoskopu. W wewnętrznym kole horoskopu wykreślono zielonymi liniami aspekty harmonijne, a czerwonymi, przerywanymi - nieharmonijne. Poniżej podano dom i dobę księżycową oraz pasmo posadowienia Księżyca, położenia planet w znaku, dekanacie i dwadasamsie, władztwa i wywyższenia planet oraz ich jakości i żywioły. W tabeli aspekty relacyjne podano z uprzednio zdefiniowanym w ustawieniach menu zakresem. Aspekty główne wytłuszczono, a ich ilość podano obok tabeli aspektów.Od wersji 4.1 opcjonalnie dodano termy egipskie, kolorystykę żywiołów znaków zodiaku i pól aspektów w tabeli, w celu poprawy ich widoczności, jako harmonijne lub nieharmonijne.