Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Horoskop radix


Horoskop radix przedstawia położenia planet i domów horoskopowych na tle znaków zodiaku w momencie urodzenia danej osoby. Przykładowy horoskop radix przedstawia się nastepująco:W wewnętrznym kole wykreślono główne aspekty planetarne. Aspekty harmonijne oznaczono kolorem zielonym, nieharmonijne - czerwonym.
Po lewej stronie podano pozycje domów horoskopowych oraz godzinę i układ planetarny. Poniżej podano dom i dobę księżycową oraz pasmo posadowienia Księżyca, położenia planet w znaku, dekanacie i dwadasamsie, władztwa i wywyższenia planet oraz ich jakości i żywioły. W tabeli aspektów wyróżniono ich dokładność i aplikacyjność.

Możliwa jest rektyfikacja czasowa horoskopu, derywacja, czyli obrót horoskopu i umieszczenie dowolnego wierzchołka na ascendencie oraz relokacja miejscowości urodzenia na miejscowość stałego pobytu. Program umożliwia obliczenie i wykreślenie sygnifikatorów zdrowia, biegu jałowego Księżyca, symboli sabiańskich, figur planetarnych oraz grafu dyspozytorów planetarnych.Powyżej przedstawiono przykładowe radixowe figury planetarne. Figury z aspektami głównymi to:
- stella, wachlarz, trójkąt dynamiczny, trapez, półkrzyż, krzyż, wielki trygon, palec boży, bumerang, latawiec, wielki sekstyl, mistyczny prostokąt, trójkąt syntetyczny, bisekstyl
a z aspektami małymi:
- palec diabła, trójkąt twórczy, statek, łódź, pudło, pętla, zamek, wieniec, klatka.
Poniżej przedstawiono przykładowy graf dyspozytorów planetarnych w znakach i domach horoskopowych. Podobny graf wykreślany jest dla przedstawienia zależności dyspozycji planetarnych według wierzchołków domów w znakach zodiaku.Symbole sabiańskie opisano dla Słońca, Księżyca oraz głównych osi horoskopu:Opcjonalnie możliwe jest generowanie kilkunastostronicowego opisu interpretacyjnego horoskopu radix a także opisu interpretacyjnego symboli sabiańskich.