Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Horoskop radix


Horoskop radix przedstawia położenia planet i domów horoskopowych na tle znaków zodiaku w momencie urodzenia danej osoby. Przykładowy horoskop radix przedstawia się nastepująco:W wewnętrznym kole wykreślono główne aspekty planetarne. Aspekty harmonijne oznaczono kolorem zielonym, nieharmonijne - czerwonym.
Po lewej stronie podano pozycje domów horoskopowych oraz godzinę i układ planetarny. Poniżej podano dom i dobę księżycową oraz pasmo posadowienia Księżyca, położenia planet w znaku, dekanacie i dwadasamsie, władztwa i wywyższenia planet oraz ich jakości i żywioły. W tabeli aspektów wyróżniono ich dokładność i aplikacyjność.

W wersji 4.1 wykreślono opcjonalnie na zewnętrznym okręgu termy, opcjonalnie także zarówno pola znaków zodiaków, jak i pola aspektów w tabeli mogą być kolorowane, w celu zwiększenia ich czytelności, można pominąć aspekty małe. Opcjnolanie można wykreślić w horoskopie radix Vertex i Punkt Szczęścia.Możliwa jest rektyfikacja czasowa horoskopu, derywacja, czyli obrót horoskopu i umieszczenie dowolnego wierzchołka na ascendencie oraz relokacja miejscowości urodzenia na miejscowość stałego pobytu.

W wersji 4.1 rekyfikacja jest możliwa nie tylko z przycisków numerycznych, ale także przez przesuwanie skorelowanego z nimi znacznika na pasku zmiany położenia Ascendentu, co umożliwia szybki obrót koła radixowego.Program umożliwia obliczenie i wykreślenie sygnifikatorów zdrowia, biegu jałowego Księżyca, symboli sabiańskich, figur planetarnych oraz grafu dyspozytorów planetarnych.Powyżej przedstawiono przykładowe radixowe figury planetarne. Figury z aspektami głównymi to:
- stella, wachlarz, trójkąt dynamiczny, trapez, półkrzyż, krzyż, wielki trygon, palec boży, bumerang, latawiec, wielki sekstyl, mistyczny prostokąt, trójkąt syntetyczny, bisekstyl
a z aspektami małymi:
- palec diabła, trójkąt twórczy, statek, łódź, pudło, pętla, zamek, wieniec, klatka, a w wersji 4.1 dodatkowo twardy prostokąt.Symbole sabiańskie opisano dla Słońca, Księżyca oraz głównych osi horoskopu:Opcjonalnie możliwe jest generowanie kilkunastostronicowego opisu interpretacyjnego horoskopu radix a także opisu interpretacyjnego symboli sabiańskich.Już po wydaniu wersji 4.1 wzbogacono ją o możliwość wykreślania powiększonego horoskopu radix jak pokazano poniżej. Przedstawiono tu horoskop z termami egipskimi z opcją kolorowania pól żywiołów i wykreślanymi liniami aspektów.W powiększonym obrazie horoskopu można włączyć tabelę aspektów, jak pokazano poniżej.Można wykreślić wszystkie linie aspektów, zrezygnować z ich wykreślenia lub wybrać z tabeli poprzez kliknięcie tylko niektóre z nich, dla większej czytelności horoskopu. Wybrane linie aspektów zmieniają kolor na biały. Powtórne kliknięcie w linię powoduje zrezygnowanie z jej wyboru i przybranie przez nią na powrót koloru aspektu.Horoskop można powiększyć maksymalnie na cały ekran, jak pokazano poniżej, na przykładzie horoskopu radix, z objaśnionym punktem term i niewykreślanymi liniami aspektów.