Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Przestrzeń lokalna


Przestrzeń lokalna jest rzutem horoskopu radix na płaszczyznę horyzontu. Planety umieszczono na obrzeżu koła z zachowaniem kierunków geodezyjnych (północ u góry). Po lewej stronie podano azymuty geodezyjne planet. Różnią się one o 180° od ich azymutów astronomicznych.

Przestrzeń lokalną należy analizować w powiązaniu z mapą miasta, kraju, świata itp., którą należy zorientować analogicznie. Może wyjaśnić się wtedy dlaczego jedne kierunki komunikacyjne są dla nas tak pozytywne, a inne wręcz odwrotnie i dlaczego podróże po tej samej trasie, ale w przeciwnych kierunkach, tak bardzo różnią się w zależności od tego, w jakim kierunku jedziemy. Niebagatelna jest też sprawa analizy funkcji pomieszczeń i sprzętów domowych z uwzględnieniem kierunków i nałożenia pozycji horyzontalnych planet radixowych.

Poniżej przedstawiono na siatce współrzędnych wysokość i azymut planet. Umożliwia to w łatwy sposób znajdowanie planet na wieczornym niebie.