Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Progresje


Opcja ta składa sie z następujących podopcji:

- Progresje prymarne
- Progresje sekundarne
- Progresje tercjarne
Progresje podzielilismy dodatkowo na:
- Horoskop progresywny
- Progresje okresowe

Poniżej przedstawiono przykładowe progresje prymarne wg Gouchona nałożone na horoskop radix.Po wprowadzeniu daty i obliczeniu progresywnych pozycji planet i domów wyrysowany zostaje horoskop. Progresywne pozycje planet i domów podane są po lewej jego stronie. Poniżej horoskopu wykreślone są dwie tabele aspektów. W górnej (prostokątnej) umieszczone są aspekty planet progresywnych do radixowych (bazowych). Planety radixowe (bazowe) umieszczone są z lewej strony, a progresywne u góry. U dołu w lewym rogu przedstawiono tabelę aspektów, które tworzą planety progresywne ze sobą, z uwzględnieniem zadeklarowanej w ustawieniach menu odchyłki. Tak jak i w tranzytach, aspekty główne wytłuszczono, aplikacyjne podkreślono, a obok tabeli prostokątnej podano ilość umieszczonych w niej aspektów głównych. Dla progresji, podobnie jak dla tranzytów, możliwa jest krokowa zmiana wprowadzonej daty i wykonywanie kolejnych progresji.

W progresjach okresowych tabelarycznych planety wybieramy tak samo, jak przy tranzytach. Dodatkowo można wybrać zakres wiekowy lub czasowy. Przy wyborze zakresu wiekowego, kolejne progresje podawane są w latach życia z dokładnością do 1 tygodnia. Przy wyborze zakresu czasowego występujące progresje podawane są w datach kalendarzowych z dokładnością do 1 dnia.
Uwzględniono aspekty tworzone przez progresywne planety, Węzeł Księżycowy, Czarny Księżyc i Chirona. Poniżej przedstawiono przykładowe progresje sekundarne okresowe w formie tabelarycznej.Progresje tercjarne są podobne do sekundarnych i róznia się jedynie przelicznikiem. Dla progresji sekundarnych 1 rokowi życia odpowiada symbolicznie 1 dzień, natomiast dla progresji tercjarnych przelicznik oparty jest o obieg Księzyca i jest nim 1 średni miesiąc gwiazdowy (syderyczny), wynoszący 27d 7h 43m 11s. Dla progresji sekundarnych i tercjarnych istnieje możliwość skorzystania z opcji graficznej, analogicznie jak w tranzytach, ale dotyczy ona jedynie badania aspektów progresywnych wybranej planety do wszystkich pozostałych planet radixowych (bazowych). Poniżej przedstawiono przykładowe progresje tercjarnerne okresowe Urana w formie graficznej.