Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Pomoc


Opis programu umożliwia wyświetlenie opisu programu Astrolog w formie pdf.

Symbolika planet pozwala na przyswojenie astrologicznej symboliki planet stosowanej w programie. Nazwy planet wraz z ich symbolami umieszczono pod ich zdjęciami. Poniżej przedstawiono formularze z symboliką planet w wersjach 4.0 i 4.1.

Symbolika znaków zodiaku pozwala na przyswojenie astrologicznej symboliki znaków zodiaku wraz z podziałem na ich żywioły i jakości. Poniżej przedstawiono formularze z symboliką planet w wersjach 4.0 i 4.1, gdzie dodatkowo powiązano znaki zodiaku z kolorystyką ich żywiołów.

Symbolika aspektów przedstawia graficznie aspekty główne (duże) i małe z podaniem ich nazwy, symbolu i kątów między aspektowanymi planetami. Zielonym kolorem oznaczono aspekty definiowane tradycyjnie jako harmonijne, a czerwonym jako nieharmonijne. Poniżej przedstawiono formularze z symboliką aspektów w wersjach 4.0 i 4.1.

Symbolika figur pozwala Użytkownikowi zapoznać się z figurami planetarnymi stosowanymi w programie. Przedstawienie graficzne figur planetarnych umożliwia łatwe pokazanie jakie aspekty tworzą poszczególne figury. Figury planetarne podzielono na figury tworzone przez aspekty duże i małe. Poniżej przedstawiono formularze z symboliką figur w wersjach 4.0 i 4.1. W wersji 4.1 dodano twardy prostokąt.

Animacja Układu Słonecznego pozwala Użytkownikowi zapoznać się z Układem Słonecznym i ruchem jego planet względem siebie. Po najechaniu myszą na planetę podana jest jej nazwa, odległość od Słońca w jednostkach astronomicznych oraz średni okres obiegu wokół Słońca. Poziomy pasek przewijania pozwala wybrać szybkość animacji. Poniżej przedstawiono animację Ukladu Słonecznego w wersji 4.0 i 4.2 programu. W wersji 4.2 wyœwietlana jest data, zgodna z animacją Układu Słonecznego.

Podręcznik W.Zylbertala jest pierwszym wydaniem książki śp.Włodzimierza H.Zylbertala Kosmiczne źródła jaźni, którą autor z życzliwości pozwolił zamieścić w programie.

Informacja o programie pozwala na wyświetlenie podstawowych informacji o zainstalowanej wersji programu, jego numerze seryjnym, dacie zakupu i aktualizacji programu oraz numerze zabezpieczającego go klucza USB. Wyświetlona jest również stopka Użytkownika, która wyświetlana jest na wykreślanych horoskopach. Poniżej przedstawiono informację o programie w wersji 4.2.Odczyt rozdzielczości pozwala sprawdzić czy odczytana w programie rozdzielczość jest zgodna z rozdzielczością ekranu odczytaną w ustawieniach ekranowych. W przypadku ustawień wielkości tekstu różnego od 100% może być inaczej. Sugeruje się wtedy zmianę ustawienia wielkości tekstu w ustawieniach ekranowych komputera na 100%.