Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Pomoc


Opis programu umożliwia wyświetlenie opisu programu Astrolog w formie pdf.

Symbolika planet pozwala na przyswojenie astrologicznej symboliki planet stosowanej w programie. Nazwy planet wraz z ich symbolami umieszczono pod ich zdjęciami.Symbolika znaków zodiaku pozwala na przyswojenie astrologicznej symboliki znaków zodiaku wraz z podziałem na ich żywioły i jakości.Symbolika aspektów przedstawia graficznie aspekty główne (duże) i małe z podaniem ich nazwy, symbolu i kątów między aspektowanymi planetami. Zielonym kolorem oznaczono aspekty definiowane tradycyjnie jako harmonijne, a czerwonym jako nieharmonijne.Symbolika figur pozwala Użytkownikowi zapoznać się z figurami planetarnymi stosowanymi w programie. Przedstawienie graficzne figur planetarnych umożliwia łatwe pokazanie jakie aspekty tworzš poszczególne figury. Figury planetarne podzielono na figury tworzone przez aspekty duże i małe.Animacja Układu Słonecznego pozwala Użytkownikowi zapoznać się z Układem Słonecznym i ruchem jego planet względem siebie. Po najechaniu myszą na planetę podana jest jej nazwa, odległość od Słońca w jednostkach astronomicznych oraz średni okres obiegu wokół Słońca. Poziomy pasek przewijania pozwala wybrać szybkość animacji.Podręcznik W.Zylbertala jest pierwszym wydaniem książki Włodzimierza H.Zylbertala Kosmiczne źródła jaźni, którą autor z życzliwości pozwolił zamieścić w programie.

Informacja o programie pozwala na wyświetlenie podstawowych informacji o zainstalowanej wersji programu, jego numerze seryjnym i dacie zakupu. Wyświetlona jest również stopka Użytkownika, która wyświetlana jest na wykreślanych horoskopach