Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Horoskop poczęciowy


Powyższa opcja umożliwia skorelowanie horoskopu radix z horoskopem poczęcia i poprzez to rekryfikację horoskopu radix. W metodzie Światosława Nowickiego (Św.F.Nowicki, W.Jóźwiak, "Cykle Zodiaku", str.180 - 200) poszukuje się wzajemnych położeń Księżyca na Ascendencie bądź Descendencie i odwrotnie, w horoskopie radix i poczęciowym. Na początku określa się terminowość porodu i jego przyspieszenie bądź opóźnienie w tygodniach. Następnie wybierane są 2 lub 3 (dla Księżyca znajdującego się w odległości mniejszej od 4 dni od ascendentu bądź descendentu) prawdopodobne daty poczęcia. W kolejnym kroku, po zadeklarowaniu miejsca poczęcia, otrzymuje się 4 daty, mieszczące się w przedziale 1 doby od zadeklarowanej pierwotnej daty poczęcia, spełniające warunek położenia Ascendentu lub Descendentu na zrektyfikowanej wstępnie pozycji Księżyca radix. Najbliższe daty spełniające podane wstępnie warunki wyświetlane są kolorem czerwonym. Po wybraniu jednej z 4 możliwości, otrzymujemy skorelowane horoskopy: zrektyfikowany horoskop radix i horoskop poczęciowy. Oba horoskopy umieszczone zostają w spisie bieżącym i można wykonywać do nich inne horoskopy lub je z nimi porównywać.Przykładowy horoskop porównawczy radixu i poczęcia przedstawiono poniżej.Od wersji 4.1 opcjonalnie dodano kolorystykę żywiołów znaków zodiaku i pól aspektów w tabeli, w celu poprawy ich widoczności, jako harmonijne lub nieharmonijne.