Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Planetoidy


Opcja ta zawiera analizę położeń radixowych i tranzytowych planetoid w latach 1 p.n.e. - 2100 i składa się z trzech podopcji - planetoidy radix, tranzyty planetoid i tranzyty do planetoid. Jeżeli Ceres i Eris zaliczone zostały do wykreślanych planet, uwzględnia się 4 planetoidy: Pallas, Junonę, Westę oraz Chirona, jeżeli nie - uwzględnia się dodatkowo Ceres i Eris.

W podopcji planetoidy radix położenia radixowe planetoid naniesiono na tle horoskopu radix. Z lewej strony podano położenia planet i planetoid radix, a poniżej aspekty planet z planetoidami oraz planetoid ze sobą.Podopcja tranzyty planetoid umożliwia wykreślenie na kole zewnętrznym tranzytów planetoid w stosunku do horoskopu radix (koło wewnętrzne). Z lewej strony podano pozycje radixowe planet i tranzytowe planetoid, a poniżej aspekty, tworzone przez tranzytujące planetoidy do planet radix oraz wzajemnie ze sobą. W poniższym przykładzie Ceres i Eris nie są wykreślane z planetami radix, a zaliczone do planetoid.Podopcja tranzyty do planetoid umożliwia analizę położeń tranzytujących planet do radixowych planetoid w formie tabelarycznej. Przykładowo wykreślono tranzyty planet ciężkich do planetoid dla okresu rocznego.