Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Planetoidy


Opcja ta zawiera analizę położeń radixowych i tranzytowych planetoid w latach 1 p.n.e. - 2500 i składa się z trzech podopcji - planetoidy radix, tranzyty planetoid i tranzyty do planetoid. Jeżeli Ceres i Eris zaliczone zostały do wykreślanych planet w horoskopach, uwzględnia się 4 planetoidy: Pallas, Junonę, Westę oraz Chirona, jeżeli nie - w wersji 4.0 nie uwzględnia się ich, a w wersji 4.1 uzwględnia się wraz z planetoidami dodatkowo Ceres i Eris.

W podopcji planetoidy radix położenia radixowe planetoid naniesiono na tle horoskopu radix. Z lewej strony podano położenia planet i planetoid radix, a poniżej aspekty planetoid z planetami oraz planetoid ze sobą w wersji 4.0 po lewej i 4.1 po prawej. W wersji 4.1 można opcjonalnie włączyć kolorystykę żywiołów znaków zodiaku oraz pól aspektów w tabelach. Kolorem zielonym oznaczono aspekty harmonijne, czerwonym - nieharmonijne, żółtym - koniunkcje, a szarym aspekty małe, które mogą być również opcjonalnie wyłączone. Ceres i Eris wyœwietlane w radixowym kole horoskopowym razen z planetami zostały wyłączone z grupy planetoid.

Podopcja tranzyty planetoid umożliwia wykreślenie na kole zewnętrznym tranzytów planetoid w stosunku do horoskopu radix (koło wewnętrzne). Z lewej strony podano pozycje radixowe planet i tranzytowe planetoid, a poniżej aspekty, tworzone przez tranzytujące planetoidy do planet radix oraz wzajemnie ze sobą. Z lewej strony wykreœślono horoskop tranzytowy w wersji 4.0, z prawej w wersji 4.1 z kolorystyką żywiołów znaków zodiaku i pól aspektów. W poniższym przykładzie Ceres i Eris nie są wykreślane z planetami radix, w wersji 4.0 są pominiete, a w wersji 4.1 zaliczone do planetoid i wykreœlone z nimi.

Podopcja tranzyty do planetoid umożliwia analizę położeń tranzytujących planet do radixowych planetoid w formie tabelarycznej. Przykładowo wykreślono tranzyty planet ciężkich do planetoid w prezentacji wierszowej przybliżonej (z dokładnością do 1 dnia) dla okresu rocznego w wersji 4.0 i dla okressu 10-letniego w wersji 4.1.

Poniżej przedstawiono prezentację wieszową dokładną (z dokładnością do 1 minuty) w wersji 4.1. Z lewej strony planet ciężkich w okresie trzyletnim, a z prawej wszystkich planet, łącznie z Księżycem, w okresie trzymiesięcznym.