Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Planetariusz


Planetariusz jest horoskopem sporządzonym dla danego roku lub miesiąca, dla momentu koniunkcji planety z jej położeniem radixowym. W tej opcji wyróżniliśmy solariusz, lunariusz oraz pozostałe planetariusze.

Solariusz dla danego roku sporządzany jest dla momentu koniunkcji Słońca z jego położeniem radixowym. Program oblicza czas koniunkcji Słońc i wykreśla na tę chwilę horoskop. Czas podawany jest z dokładnością do 1 minuty. Pozycje Słońca urodzeniowego i solariuszowego różnią się co najwyżej o 1 sekundę łuku. Korzystając z menu, można wykreślić solariusze dla kolejnych lub poprzednich lat.
Jeżeli w przedziale doby od znalezionego czasu solariusza na dany rok zachodzi zaćmienie Słońca, bądź Księżyca, informacja o tym wraz z dokładnym czasem zaćmienia pojawia się w kolorze czerwonym w prawym, górnym rogu horoskopu. Opcjonalnie w ustawieniach menu można zadeklarować badanie biegu jałowego Księżyca. Wtedy automatycznie w trakcie obliczeń program sprawdza, czy Księżyc nie znajduje się w biegu jałowym. Podobnie jak w horoskopie radix, można wykreślić figury planetarne oraz sporządzić graf dyspozytorów planetarnych. Można również nałożyć solariusz na horoskop radix. Z lewej strony poniżej pokazano solariusz w wersji 4.0, a z prawej w wersji 4.1 z opcjonalnymi termami egipskimi i pokolorowanymi polami żywiołów znaków zodiakui aspektów w tabeli.

W wersji 4.2 umożliwiono relokację solariusza oraz dodano solarne opisy interpretacyjne.Lunariusz jest horoskopem sporządzanym na dany miesiąc, dla momentu dokładnej koniunkcji Księżyca z Księżycem radixowym. Moment koniunkcji podany jest w zaokrągleniu do 1 minuty. Można wyszukać następną lub poprzednią datę koniunkcji Księżyca z Księżycem radix. Gdy w danym miesiącu występują dwie daty koniunkcji z radixowym położeniem Księżyca, wyświetlany jest najpierw lunariusz dla daty wcześniejszej. Jeżeli w przedziale doby od wybranego czasu zachodzi zaćmienie Słońca, bądź Księżyca, informacja o tym wraz z dokładnym czasem zaćmienia pojawia się w kolorze czerwonym w prawym, górnym rogu horoskopu. Opcjonalnie w ustawieniach menu można też zadeklarować badanie biegu jałowego Księżyca. Podobnie, jak w solariuszu wyświetlana jest tabela aspektów i godzina planetarna. Podobnie też można wyswietlić i wydrukować figury planetarne oraz graf dyspozytorów planetarnych. Można też nałożyć lunariusz na horoskop radix, jak przedstawiono poniżej z lewej dla wersji 4.0 i z prawej dla wersji 4.1. Ma on wówczas formę horoskopu tranzytowego.

Analogicznie wykonywane są pozostałe planetariusze. Wyboru planety, dla której wykonany ma być planetatariusz dokonuje się z głównego menu.