Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Horoskop osobowo¶ci planetarnej


Astrolodzy Zinnel i Orban w latach 90-tych ubiegłego wieku zaproponowali wykreślenie horoskopów określających subosobowości, tkwiące w każdym z nas, związane z poszczególnymi planetami i określone przez pierwszą po urodzeniu koniunkcję Słońca z nimi. Analizie podlega 9 planet: Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton. Dla każdej z tych planet można sporządzić horoskop na moment pierwszej koniunkcji tranzytującego Słońca z jej pozycją radix. Dla Słońca jest on oczywiście tożsamy z horoskopem radix.
Poniżej przedstawiono przykładowy horoskop osobowo¶ci Jowisza. Widać tu tranzytuj±ce Słońce, tworz±ce dokładn± koniunkcję z wybran± planet± radix.