Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Midpunkty


Opcja ta zawiera analizę midpunktów radixowych i tranzytów do midpunktów.
Podopcja midpunkty radixowe wykreśla położenie wszystkich radixowych midpunktów planetarnych oraz midpunktów planet z Ascendentem, Medium Coeli, Węzłem Księżycowym, Lilith i Chironem. Czerwona gwiazdka oznacza, że planety odległe są od siebie od 150° do 210°. W tabeli podano położenie midpunktów oraz aspekty tworzone przez midpunkty planetarne z planetami bazowymi oraz Asc, MC, Węzłem Księżycowym, Lilith i Chironem. Przyjęto odchyłkę od dokładnego aspektu (orb) równą 1°. Tabela zawiera 136 midpunktów.Podopcja sortowanie midpunktów wyświetla tabelę midpunktów posortowanych od 0 do 360 stopni zodiakalnych.Podopcja tranzyty do midpunktów umożliwia tabelaryczną analizę tranzytów do midpunktów radixowych. Można dokonać wyboru grupy analizowanych planet oraz interesującego przedziału czasu, podobnie jak w klasycznych tranzytach okresowych. Poniżej wykreślono przykładową tabelę wierszową trazytów planet ciężkich do midpunktów dla okresu miesięcznego.