Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Horoskop kontaktowy


Horoskop kontaktowy, podobnie jak i porównawczy, może być wykonany dla dwóch osób lub wydarzeń. Opcjonalnie można sporządzić horoskop kontaktowy po krótszym łuku, od osoby starszej do młodszej lub od osoby młodszej do starszej.
Po wybraniu miejscowości, dla której sporządzany jest horoskop kontaktowy, wykreślane są wektorowe położenia planet i domów. Położenie kontaktowego Ascendentu różni się zazwyczaj od kontaktowego położenia wierzchołka I domu. Ascendent kontaktowy oznaczony jest jako Asc. Kontaktowe pozycje domów podane są z lewej strony horoskopu kontaktowego, a pozycje planet i tabela aspektów poniżej horoskopu. Gwiazdka przy pozycji planety oznacza, że pozycje planet w obu horoskopach różniły się o więcej niż 150°, a mniej niż 210° i należy wziąć też pod uwagę opozycyjne w stosunku do obliczonego położenie takiej planety.
W wewnętrznym kole horoskopu wykreślono aspekty główne harmonijne (zielona linia ciągła) i nieharmonijne (czerwona linia przerywana). Aspekty kontaktowe podawane są z uwzględnieniem uprzednio zdefiniowanego w ustawieniach menu zakresu aspektówo. Aspekty główne wytłuszczono, a ich ilość podano obok tabeli aspektów.Opcjonalnie generować można kontaktowe opisy interpretacyjne.