Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Horoskop kontaktowy


Horoskop kontaktowy, podobnie jak i porównawczy, może być wykonany dla dwóch osób lub wydarzeń. Opcjonalnie można sporządzić horoskop kontaktowy po krótszym łuku, od osoby starszej do młodszej lub od osoby młodszej do starszej.
Po wybraniu miejscowości, dla której sporządzany jest horoskop kontaktowy, wykreślane są wektorowe położenia planet i domów. Położenie kontaktowego Ascendentu różni się zazwyczaj od kontaktowego położenia wierzchołka I domu. Ascendent kontaktowy oznaczony jest jako Asc. Kontaktowe pozycje domów podane są z lewej strony horoskopu kontaktowego, a pozycje planet i tabela aspektów poniżej horoskopu. Gwiazdka przy pozycji planety oznacza, że pozycje planet w obu horoskopach różniły się o więcej niż 150°, a mniej niż 210° i należy wziąć też pod uwagę opozycyjne w stosunku do obliczonego położenie takiej planety.
W wewnętrznym kole horoskopu wykreślono aspekty główne harmonijne (zielona linia ciągła) i nieharmonijne (czerwona linia przerywana). Aspekty kontaktowe podawane są z uwzględnieniem uprzednio zdefiniowanego w ustawieniach menu zakresu aspektówo. Aspekty główne wytłuszczono, a ich ilość podano obok tabeli aspektów.Od wersji 4.1 opcjonalnie dodano termy egipskie, kolorystykę żywiołów znaków zodiaku i pól aspektów w tabeli, w celu poprawy ich widoczności, jako harmonijne lub nieharmonijne.Opcjonalnie generować można kontaktowe opisy interpretacyjne.W wersji 4.2 umożliwiono wykonywanie horoskopu konaktowego dla trzech osób i włączono do tej opcji wektor chwili.
Wektor chwili jest horoskopem kontaktowym sporządzonym dla aktualnej chwili i horoskopu radix. Możemy wprowadzić czas bieżący lub dowolną chwilę, dla której będzie sporządzony horoskop kontaktowy z horoskopem radix. Kontaktowe pozycje domów podane są z lewej strony horoskopu kontaktowego, a pozycje planet i tabela aspektów poniżej horoskopu. Gwiazdka przy pozycji planety oznacza, że pozycje planet różniły się o więcej niż 150°, a mniej niż 210° i należy wziąć też pod uwagę opozycyjne w stosunku do obliczonego położenie takiej planety. W wewnętrznym kole horoskopu wykreślono aspekty główne harmonijne (zielona linia ciągła) i nieharmonijne (czerwona linia przerywana).Aspekty kontaktowe podawane są z uwzględnieniem uprzednio zdefiniowanego w ustawieniach menu zakresu aspektów, będącego częścią zakresu radixowego. Aspekty główne wytłuszczono, a ich ilość podano obok tabeli aspektów.


Od W wersji 4.1 opcjonalnie dodano termy egipskie, kolorystykę żywiołów znaków zodiaku i pól aspektów w tabeli, w celu poprawy ich widoczności, jako harmonijne lub nieharmonijne.Po najechaniu myszką na punkt określający położenie planety na kole podziałki stopniowej następuje wyświetlenie interpretacyjnego opisu dotyczącego danego stopnia zodiakalnego, a dla term egipskich określona jest terma, w której przebywa dana planeta. Dla horoskopu kontaktowego można wykreślić figury planetarne, a dla wersji z opisami interpretacyjnymi - kontaktowe opisy interpretacyjne.

W wersji 4.2 wektor chwili rozserzono o zegar kontaktowy, w którym nie wybiera sie określonego czasu, ale czas biegnie w sposób ciągły, a horoskop odświeżany jest co minutę.