Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Elekcja


Astrologia elekcyjna ma za zadanie wybrać odpowiedni okres czasu dla określonego działania. Analizie elekcyjnej poddano takie wydarzenia życiowe jak zawarcie małżeństwa, załatwianie spraw sądowych, kupno lub sprzedaż nieruchomości bądź samochodu, przeprowadzka, rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz operację chirurgiczną bądź kosmetyczną.
W poniższym przykładzie pokazano formularz elekcyjny z opcją zawarcia małżeństwa w wersji 4.0 z lewej i 4.1 z prawej. W wersji 4.1 formularz elekcyjny został powiekszony z 600*800 pikseli do 700*1000 pikseli.

Wydarzenie wybiera się, zaznaczając odpowiadające mu z lewej strony pole wyboru. Dla każdego wydarzenia określono odpowiednie elementy analizy, wybierane również przynależnym mu polem wyboru. Elementów analizy może być maksymalnie 12, ale wybierać je należy według własnego uznania (intuicji i doświadczenia), gdyż wiele z nich jest bardzo rygorystycznych i zastosowanie wszystkich często nie prowadzi do znalezienia jakiegokolwiek sprzyjającego okresu czasu dla dokonania danego przedsięwzięcia w przyjętym przedziale czasowym. Może to być dzień, tydzień bądź okres jednego miesiąca ((przykład poniżej z lewej w wersji 4.0 i z prawej w wersji 4.1).Po naciśnięciu przycisku "Anaiza elekcyjna" kreślony jest formularz przedstawiony poniżej, odpowiadający formularzowi elekcyjnemu.

Analizowane są następujące elementy elekcyjne:
- Bieg jałowy Księżyca
- Faza wzrostu Księżyca (przybywanie lub ubywanie)
- Koniunkcja po nowiu / pełni (planeta, do której dojdzie Księżyc po najbliższym nowiu lub pełni)
- Zaćmienie Słońca lub Księżyca (pod uwagę brany jest dzień zaćmienia lub 12 godzin od środka zaćmienia)
- Osłabiony zodiakalnie Księżyc (Księżyc na Drodze Ognistej - 15° Wagi - 15° Skorpiona, w Skorpionie - upadek lub w Koziorożcu - wygnanie)
- Negatywne aspekty Księżyca (nieharmonijne aspekty w zakresie 2°)
- Retrogradacja planet
- Jakości zodiakalne Księżyca / Ascendentu (Księżyc i Ascendent w znaku kardynalnym, stałym lub zmiennym)
- Planety nad horyzontem (światła - Słońce i Księżyc oraz benefiki - Wenus i Jowisz)
- Planety w domach kątowych (Mars, Saturn lub Uran w domu kątowym).

Naciskając przycisk "Wybierz optimum" można przejść do formularza, przedstawionego poniżej z lewej, w wersji 4.1, z którego wybrać można konkretny czas wydarzenia ze znalezionych uprzednio zakresów czasowych, a następnie jak przedstawiono po prawej, wykreślić horoskop elekcyjny na ten moment.

Można również dokonać analizy elekcyjnej dla czasu bieżącego lub dowolnie wybranego momentu czasu, jak pokazano poniżej na formularzach elekcyjnych w wersjach 4.0 i 4.1,

a następnie przy pomocy przycisku "Horoskop elekcyjny" wykreślić horoskopy elekcyjne na ten moment, jak pokazano poniżej w obu wersjach Astrologa.