Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Horoskop efemerydalny


Opcja ta umożliwia sporządzenie horoskopu dla dowolnej daty i miejscowości, nie związanej z konkretną osobą. Horoskop ten ma postać horoskopu radixowego, ale jego zaletą jest możliwość krokowej zmiany czasu począwszy od 1 minuty aż do 100 lat. Można również wybrać krok ciągły. Dla horoskopu efemerydalnego można wykreślić grafy dyspozytorów planetarnych, figury planetarne oraz symbole sabiańskie.