Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Horoskop efemerydalny


Opcja ta umożliwia sporządzenie horoskopu dla dowolnej daty i miejscowości, nie związanej z konkretną osobą. Horoskop ten ma postać horoskopu radixowego, ale jego zaletą jest możliwość krokowej zmiany czasu począwszy od 1 minuty aż do 100 lat. Można również wybrać krok ciągły. Dla horoskopu efemerydalnego można wykreślić grafy dyspozytorów planetarnych, figury planetarne oraz symbole sabiańskie.Od wersji 4.1 opcjonalnie dodano termy egipskie, kolorystykę żywiołów znaków zodiaku i pól aspektów w tabeli, w celu poprawy ich widoczności, jako harmonijne lub nieharmonijne.