meta name="robots" content="index">

Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Biodynamika


Opcja ta umożliwia wykreślenie i wydrukowanie kalendarza biodynamicznego dla danego roku i miejscowości w czasie urzędowym. Biodynamika stosuje zodiak syderyczny, bazuje na ruchu Księżyca i rozpatruje go w pięciu kategoriach.

1. Cykl gwiazdowy, czyli ruch Księżyca wokół Ziemi na tle gwiazdozbiorów, które jednak nie pokrywają się kątowo ze znakami zodiaku i zajmują różne odcinki. Czterem żywiołom: ognia, ziemi, powietrza i wody przyporządkowane są części roślin. Dla gwiazdozbiorów Barana, Lwa i Strzelca w żywiole ognia - owoc i nasiona, dla Barana, Panny i Koziorożca w żywiole ziemi - korzeń, dla Bliźniąt, wagi i Wodnika w żywiole powietrza - kwiat, a dla Raka, Skorpiona i Ryb w żywiole wody - liść i łodyga. W czasie gdy Księżyc jest na tle danego gwiazdozbioru uprawiamy części roślin związane z żywiołem tego gwiazdozbioru.

2. Cykl synodyczny, czyli ruch Księżyca wokół Słońca. Odzwierciedleniem tego cyklu są fazy Księżyca.

3. Cykl wznoszenia i opadania. Wznoszenie to droga Księżyca od Strzelca do Bliźniąt, a opadania od Bliźniąt do Strzelca.

4. Cykl apogeum-perygeum, związany z kształtem orbity okołoziemskiej.

5. Cykl węzłów księżycowych.

Kalendarz roczny
Każdy miesiąc podzielony jest na trzy linie. W pierwszej uwzględniony jest cykl gwiazdowy i podane czasy rozpoczęcia się okresu dogodnego do pielęgnacji określonej częsci roślin. Kolorem fioletowym zaznaczony jest owoc, żółtym - korzeń, niebieskim - kwiat, a zielonym liść. W drugiej linii łopatką w kolorze zielonym oznaczono czas sadzenia, okres wspomagający wzrost roślin i odpowiadający opadaniu Księżyca. Najwyższe położenie Księżyca (maksymalna deklinacja) zaznaczono sierpem Księżyca wygiętym w górę, a najniższe (minimalna deklinacja) w dół. Podano godzinę tych położeń. W linii tej narysowano także węzeł wstępujący i zstępujący Księżyca oraz perygeum, czyli najbliższy punkt Ziemi na orbicie Księżyca. Czas oddziaływania perygeum, a także węzłów księżycowych uważany jest za niekorzystny i należy wstrzymać sie z pracami ogrodowymi na parę godzin. W trzeciej linii podano fazy i zaćmienia Księzyca.
Przykładowy kalendarz biodynamiczny w wersji 4.0 na rok 2016 przedstawiono poniżej.Kalendarz miesięczny
W wersji 4.1 dodatkowo można sporządzać biodynamiczne kalendarze miesięczne. Można według uznania wybrać zodiak konstelacyjny, stały lub zmienny.
Zodiak konstelacyjny stosuje zodiak syderyczny, a granice znaków zodiaku pokrywają się z granicą ich gwiazdozbiorów. Zodiak stały stosuje zodiak syderyczny i znaki zodiaku po 30°. Zodiak zmienny stosuje zodiak tropikalny, znaki zodiaku po 30° i początek w fazie 0° Barana, czyli standardy zodiak astrologiczny stosowany u nas.
W kalendarzu miesięcznym dodatkowo podany jest czas wschodu, zachodu i kulminacji Księżyca.

Typ zodiaku - opcja umożliwia wybór w kalendarzach biodynamicznych zodiaku konstelacyjnego, stałego bądź zmiennego. Wiąże się to z obliczaniem ayanamsy dla zodiaku syderycznego.

Najczęściej jednak w biodynamice stosuje się zodiak konstelacyjny, pokazany poniżej.Miesięczny kalendarz biodynamiczny można wydrukować. Wydruk w formacie pdf przedstawiono poniżej.