Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Astrokartografia


Astrokartografia umożliwia przedstawienie w formie graficznej krzywych ascendentowych i descendentowych oraz linii Medium i Immum Coeli planet. Linie te powstają wskutek relokacji horoskopu radix i wyznaczają miejsca na Ziemi, w których dana planeta na skutek relokacji znajdzie się na Ascendencie, Medium Coeli, Descendencie bądź Immum Coeli.Można wybrać mapę dowolnego kontynentu i wykreślić na nim przebieg linii planetarnych. Można wykonywać dowolne kroki czasowe. Krok można zmieniać w zakresie od 1 minuty do 100 lat. Przesuwając myszą po mapie, u dołu formularza wyświetlane zostają aktualne współrzędne geograficzne myszy. Jeżeli w polu myszy znajdzie się miejscowość umieszczona w bazie miast, miasto i jego współrzędne zostają również wyświetlone. Naciśnięcie lewego przycisku myszy powoduje wyświetlenie aktualnych dla położenia myszy pozycji planet i osi oraz wykreślenie małego kółka horoskopowego, a podwójne kliknięcie powoduje sporządzenie horoskopu efemerydalnego dla danego punktu.Można przejść do dwóch dalszych formularzy "Szukanie miast" i "Szukanie czasu". Formularz pierwszy umożliwia szukanie miast na wybranej linii planetarnej lub na przecięciu dwóch wybranych linii (wybór opcjonalny) dla danego czasu. Kliknięcie w wyszukane miasto z listy powoduje wykreœlenie horoskopu.Można wykreślić krzywe przecięć wybranej planety na Asc lub Dsc z innymi liniami planet na IC lub MC, bądź krzywych przecięć planety na linii MC lub IC z innymi liniami planet na Asc lub Dsc. W tych przypadkach otrzymujemy krzywe dla danego dnia.Przy kroku miesięcznym możemy otrzymać wiele krzywych przesuniętych względem siebie, będących odzwierciedleniem kolejnych dni.W opcji szukania miejscowości znajdujących na przecięciu dwóch linii planetarnych, uzyskuje się wykres przedstawiający czerwoną linią miejscowości spełniające podane kryteria wyszukiwania, skorelowane z narastającym na czerwonej linii czasem.Kliknięcie w czerwoną linię myszą, powoduje wykreślenie horoskopu dla miejscowości i czasu na czerwonej linii przecięć planetarnych.

<

Formularz szukania czasu ma za zadanie szukania czasu pobytu miasta na wybranej linii planetarnej. Czas wyświetlany jest w okienku tekstowym formularza. Można wybierać planety i osie. Rozwijalne okienka umożliwiają wybranie dowolnego miasta polskiego lub zagranicznego, a następnie znalezienie najbliższego czasu pobytu miasta na wybranej linii planetarnej. Następnie można szukać następnego lub poprzedniego czasu pobytu na linii planetarnej, bądź wykreślić horoskop efemerydalny dla danego czasu i miejsca.

<