Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Horoskop projektowany


Horoskop projektowany stworzono w celu umożliwienia analizy horoskopu, w którym chcemy podać własne pozycje planet i domów, na przykład w celach dydaktycznych. Poniżej przedstawiono formularz danych projektowanych.W wersji 4.0 formularz projektowy miał wielkość 600 * 800 pikseli, od wersji 4.1 zoatał powiększony do 700 * 1000 pikseli.Na wstępie wpisujemy do odpowiednich okienek tekstowych nazwisko i imię osoby historycznej lub określamy wydarzenie, podajemy miejscowość, datę i czas. Dane te nie biorą udziału w obliczeniach, mają charakter czysto informacyjny. Następnie przechodzimy do deklaracji położenia planet i domów. Z lewej strony formularza horoskopu projektowanego znajdują się wyszczególnione planety, z prawej wierzchołki domów horoskopowych. Przy każdej planecie i wierzchołku domu znajduje się przycisk wyboru. Uaktywnienie go powoduje przyporządkowanie danej planecie lub wierzchołkowi domu wybranego położenia, określonego przez podanie liczby stopni i minut oraz wybranie odpowiedniego znaku zodiaku.
Dla postaci historycznych, gdy nieznane były wszystkie planety, istnieje możliwość nie podawania położeń planet znajdujących się poza orbitą Saturna. Wygaszenie pola wyboru planety (począwszy od Urana), z jej lewej strony, powoduje wygaszenie pól wyboru dalszych planet i zakończenie edycji ich położeń, połączone z przejściem do edycji położeń wierzchołków domów.
Przykładowy horoskop projektowany pokazano poniżej.Od wersji 4.1 opcjonalnie dodano termy egipskie, kolorystykę żywiołów znaków zodiaku i pól aspektów w tabeli, w celu poprawy ich widoczności, jako harmonijne lub nieharmonijne.