Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Horoskop porównawczy


Horoskop porównawczy można wykonać dla dwóch osób, wydarzeń lub innych horoskopów, zapamietanych w okienkach tekstowych danych horoskopowych. Z lewej strony podano pozycje planet dla obu porównywanych horoskopów. Dla obu horoskopów wyświetlona zostaje tabela aspektów porównawczych. Zasięg aspektów można uprzednio definiować w ustawieniach menu. W tabeli porównawczej aspekty główne wytłuszczono, a aplikacyjne podkreślono. Obok tabeli aspektów podano ilość poszczególnych porównawczych aspektów głównych.Od wersji 4.1 opcjonalnie dodano kolorystykę żywiołów znaków zodiaku i pól aspektów w tabeli, w celu poprawy ich widoczności, jako harmonijne lub nieharmonijne.W wersji z opisami interpretacyjnymi możliwe jest wygenerowanie kulkunastostronicowyego opisu danego horoskopu porównawczego.