Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Dyrekcje


Dyrekcje umożliwiają wykreślenie horoskopu dyrekcyjnego bądź dyrekcji okresowych w postaci tabelarycznej lub graficznej.

Wykreślając dyrekcje przyjęto standardowo przesunięcie dyrekcyjne +1° = 1 rok życia, ale można zadeklarować również inną liczbę stopni ( + lub - ) lub krok indywidualny obliczany numerologicznie. Przy pomocy przycisków "Krok" i "Zmień krok" można analizować wybrane okresy czasu. Przycisk "Do radixu" umożliwia nałożenie horoskopu dyrekcyjnego na radixowy.
Poniżej horoskopu wykreślana jest tabela aspektów dyrekcyjnych do radixowych oraz dyrekcyjnych między sobą.Dyrekcje łuku solarnego dla jednego roku życia przesuwają wszystkie planety o łuk, jaki wykonuje Słońce w ciągu jednego dnia od danej daty. Horoskop jak i dyrekcje łuku solarnego przedstawione są podobnie jak dyrekcje prymarne. Poniżej przedstawiono przykładową tabelę dyrekcji okresowych łuku solarnego.Dodatkowo można dokonać analizy tabelarycznej lub graficznej tranzytów do pozycji dyrekcyjnych. Pozycje dyrekcyjne nie są pozycjami radixowymi, lecz aktualnymi pozycjami dyrekcyjnymi obliczanymi na bieżąco, podobnie jak tranzyty. Analizy można dokonać w wersji tabelarycznej:bądź graficznej:wybierając poszczególne planety (wersja graficzna) bądź ich grupy (wersja tabelaryczna).