Kontakt


Zbigniew Arański
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Rozkłady własne


Komputerowe losowanie kart na pewno nie zastąpi ich losowania ręcznego i własnego rozkładania kart, dlatego w tej wersji programu stworzyliśmy możliwość zapisu wylosowanych ręcznie kart w wybranym układzie do archiwum. Umożliwia to późniejszą analizę wykonanych rozkładów i sprawdzenie trafności swoich prognoz. Aby przenieść rozłożony własny układ na formularz, wybiera się pionowym suwakiem kartę, a następnie klika w odpowiednie, wolne pole układu.


Poniżej przedstawiono przenoszenie własnego rozkładu run, kart Tarota i kart klasycznych do programu Ezoteryk.Rozkłady własne mogą być zapisane do archiwum, odtworzone i analizowane w dowolnym czasie, a także wykreślone, a następnie wydrukowane, jak pokazano na poniższych zrzutach ekranowych na przykładzie własnego rozkłady run Cztery żywioły.