Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Opisy interpretacyjne


Opisy interpretacyjne dotyczą karty numerologicznej i opisów heksahramów Ksiegi Przemian.

Jeżeli Uzytkownik wykupi daną wersję opisów interpretacyjnych, po wykreśleniu karty numerologicznej lub dywinacji w górnym pasku menu, pojawia sie opcja "Interpretacja". Po jej wybraniu generowany jest automatycznie interpretacyjny opis wykreślonej karty numerologicznej lub dywinacji.

Wszystkie opisy interpretacyjne zawarte w programie mogą być wywołane w edytorze, jako opisy źródłowe, a następnie modyfikowane przez Użytkownika i zapisane w pliku dyskowym. W ten sposób Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych opisów interpretacyjnych.
Bogate opisy źródłowe Ezoteryka stwarzają duże możliwości edukacyjne.

Opisy numerologiczne pozwalają zinterpretować kartę numerologiczną osoby, opisane są wszystkie elementy wyszczególnione na wykreœlonej karcie.
Poniżej przedstawionoo kartę numerologicznš i fragment jego opisu w edytorze po wybraniu opcji "Interpretacje" z górnego paska menu. Standardowo opisy interpretacyjne w edytorze zapisywane są w folderze Opisy Ezoteryka, jako pliki tekstowe.

Opis zapisany w folderze Opisy jako plik tekstowy można otworzyć w notatniku i z niego lub bezpośrednio z edytora wczytać do Worda i zmodyfikować według własnego uznania. Przykładowy opis interpretacyjny karty numerologicznej zmodyfikowany w Wordzie, a następnie zapisany jako plik PDF można pobrać poniżej.
Opis interpretacyjny numerologiczny .

Opisy Yi Jing opisują 64 heksagramy Księgi Przemian, które uzyskuje się za pomocą różnych technik dywinacyjnych. Opisywane są zawsze dwa heksagramy przed przemianą i po przemianie, wraz z opisem znaczeniem linii, które uległy przemianie, tworząc nowy heksagram.

Przykładowy opis interpretacyjny Iching zmodyfikowany w Wordzie, a następnie zapisany jako plik PDF można pobrać poniżej.
Opis interpretacyjny Yi Jing

W wersji 1.2 możliwe jest zapisywanie opisów interpretacyjnych również bezpośrednio do Worda