Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Ustawienia


Formularz ustawień programu przedstawiono poniżej.Ustawienia składają się z sześciu głównych opcji: ustawienia numerologiczne, Yi Jing, Run, Tarota, Kart Klasycznych oraz ustawień formularzy i druku.
Ustawienia dokonane w ramach danej sesji są zapamiętywane w pliku ustaw.txt i są wczytywane przy następnym uruchamianiu programu.
Od wersji 1.2 Ezoteryka ustawienia zostały zebrane na jednym formularzu, co jest dużo wygodniejsze w ich sprawdzaniu i zmienianiu.
Ustawienia podzielone są na dwie podopcje: Ustawienia standardowe i Użytkownika. Formularz ustawień dla obu podopcji jest taki sam, ale w ustawieniach standardowych nie można dokonywać żadnych zmian, można jedynie się z nimi zapoznać.

Ustawienia standardowe
Podopcja ta umożliwia wgranie autorskich ustawień parametrów programu w wypadku, gdyby plik ustaw.txt z własnymi ustawieniami uległ uszkodzeniu. Ustawienia te są następujące:

Numerologia:
Y jako spółgłoska
obliczanie Drogi Życia - metoda sumaryczna z uwzględnieniem podliczb
Diament Życia - Kabalistyczny z podliczbami
Diagram Shine'a
Automatycznie nadawaj nazwy pliku pdf
Uwzględnianie w interpretacji liczb mistrzowskich, karmicznych i szczególnych, występujących w imionach i nazwiskach

Yi Jing:
Krok dywinacji - normalny
Monety chińskie

Runy:
Nie uwzględniaj odwracania 9 run nieodwracalnych

Tarot:
Tempo rozkładania kart - normalne
Wybór kolor tła rozkładów Tarota – 1 (DarkGreen)
Wybrana talia Tarota - Arkana Duże

Karty klasyczne:
Tempo rozkładania kart - normalne
Wybór koloru tła rozkładów Kart – 1 (DarkGreen)
Wybrana talia 32 kart klasycznych
Nie rozróżniaj kart identycznych po odwróceniu

Formularze i druk:
Orientacja formularzy wykreśleń - pionowa
Centrowanie formularzy na ekranie
Wydruk kolorowy

Ustawienia Użytkownika
Numerologia - pozwala po kliknięciu w przycisk Alfabetyczny Pitagorejski klucz liczbowy, na zapoznanie się z alfabetycznym kluczem liczbowym, zastosowanym w programie oraz ustalinie czy głoska Y może być uznana jako samogłoska lub jako spółgłoska.Istnieją cztery metody obliczania liczby Drogi Życia:
- metoda wertykalna
- metoda horyzontalna
- redukcja liczb złożonych
- metoda sumaryczna - będąca sumą powyższych metod
Jedną z nich można wybrać, klikając w nią w rozwijalnym okienku.
Zaznaczając odnośne pole wyboru, można obliczyc Drogę Życia ze wszytkimi występiującymi w niej podliczbami.
Diament Życia może być wybrany w rozwijalnym okienku jako:
- Diament Kabalistyczny w formacie MM-DD-RRRR
- Diament Kabalistyczny i Rozszerzony – uwzględniający format daty MM-DD-RRRR oraz DD-MM-RRRR
- Diament Kabalistyczny z podliczbami w formie piramidy schodkowej, zawierającej wszystkie występujące w niej podliczby
- Diament Rozszerzony z podliczbami
Można wybrać opcjonalnie w karcie numerologicznej prezentację kwadratu mantycznego lub diagramu Shine'a.
Dodano możliwość automatycznego zapisu kart numerologicznych do pliku pdf bez konieczności nadawania im nazwy.
Użytkownik ma także możliwość uwzględniania w interpretacji liczb mistrzowskich, karmicznych i szczególnych, występujących w imionach i nazwiskach lub nie.

I Ching - można wybrać szybkość kroku dewinacji. Może on być szybki, normalny lub wolny. Można dokonywać rzutów monetami chińskimi lub polskimi.

Runy - istnieje 9 run tak zwanych nieodwracalnych. Są to runy GEBO, HAGALAZ, NAUTHIZ, ISA, JERA, EIHWAZ, SOWILO, INGWAZ i DAGAZ. W programie można ustalić czy mają takie pozostać, czy można je odwracać.

Tarot - do wybrania jest jedna z trzech taii Tarota:
- Tarot Polski Anny Ligero
- Złoty Tarot tarocistki Magd i Wrózbity Soleil
- Tarot Roberta Lichodziejewskiego
Można wybrać tempo rozkładania kart jako szybkie, normalne lub wolne oraz tła rozkładu kart, które przedstawiono poniżej.Do wyboru jest sześć możliwości kolorystycznych. Kolor wybiera się przez kliknięcie przycisku z numerem tła.
Można także dokonac wyboru talii, którą najczęściej będzie się dokonywać rozkładów.

Karty klasyczne - Podobnie jak dla kart Tarota można wybrać tempo rozkładania kart klasycznych, tło rozkładu kart oraz talię kart klasycznych od której rozpoczyna się rozkłady. Program umożliwia ponadto wybór opcji rozróżniania kart, gdy tego nie widać lub nie rozróżniania ich. Oznacza to, że program będzie pamiętał, czy identycznie wyglądająca karta np. As karo jest w pozycji prostej lub odwróconej.

Formularze i druk - umożliwia wybór orientacji pionowej lub poziomej, w zależności od posiadanej rozdzielczości ekranu. Standardowo wybrana jest orientacja pionowa. Jednak na życzenie Użytkownika lub gdy pionowa rozdzielczość ekranu jest zbyt mała, program stosuje orientację poziomą, jak przedstawiono poniżej.Wydruki dewinacyjne zawsze zachowują orientację pionową. Niezależnie od ustawienia orientacji wykreśleń, skalowanie do pełnego ekranu odbywa się w poziomie
Można wybrać centrowanie lub nie formularzy, można wybrać druk kolorowy lub czarno-biały. Standardowo wybrany jest druk kolorowy.
Dodatkowo umożliwiono rezygnację z zastosowanego stylu wizualnego XP, jednak nie jest to polecane.