Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Ustawienia


Opcja ta składa się z sześciu możliwych ustawień parametrów programu. Ustawienia dokonane w ramach danej sesji są zapamiętywane w pliku dyskowym i wczytywane przy następnym uruchomieniu programu.

Ustawienia standardowe umożliwiają wgranie autorskich ustawień parametrów programu.
Wybrano definiowanie Y jako spółgłoski, Droga Życia obliczana jest metodą sumaryczną. Diament Życia rozszerzony nie jest uwzględniany.
W I Chingu ustawiono normalny krok dewinacji i zastosowano monety chińskie.
W Tarocie wybrano również normalne tempo rozkładania kart i kolor DarkGreen jako tło układów kart.
Ustawiono pionową orientację formularzy wykreślania i drukarkę kolorową.

Numerologia pozwala na zapoznanie się z alfabetycznym kluczem liczbowym zastosowanym w programie.Głoska Y może być uznana jako samogłoska lub jako spółgłoska.
Istnieją cztery metody obliczania liczby Drogi Życia: metoda wertykalna, metoda horyzontalna, redukcja liczb złożonych oraz metoda sumaryczna i jedną z nich można wybrać.
Diament Życia rozszerzony może być uwzględniany lub nie.

I Ching pozwala wybrać szybkość kroku dewinacji. Może on być szybki, normalny lub wolny. Można dokonywać rzutów monetami chińskimi lub polskimi.

Tarot umożliwia wybranie tempa rozkładania kart jako szybkie, normalne lub wolne oraz tła rozkładu kart, które przedstawiono poniżej.Do wyboru jest sześć możliwości kolorystycznych. Kolor wybiera się przez kliknięcie przycisku z numerem tła.

Orientacja wykresleń umożliwia wybór orientacji pionowej lub poziomej. Standardowo wybrana jest orientacja pionowa. Jednak na życzenie Użytkownika lub gdy pionowa rozdzielczość ekranu jest zbyt mała, program stosuje orientację poziomą, jak przedstawiono poniżej.Wydruki dewinacyjne zawsze zachowują orientację pionową.

Drukarka - opcja umożliwia wybór druku kolorowego lub czarno-białego. Standardowo wybrany jest druk kolorowy.