Kontakt


Zbigniew Arański
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Tarot


Tarot komputerowy został pomyślany jako narzędzie do nauki rozkładów i zaznajomienia się ze znaczeniem poszczególnych kart w konkretnym rozkładzie. Korzystając z uprzejmości i zgody Pani Alicji Chrzanowskiej zawarliśmy w programie 400 rozkładów kart opisanych w książkach "Świat Tarota Rozkłady" oraz "Nowe rozkłady Tarota", wydanych przez Studio Astropsychologii w Białymstoku, mając nadzieję, że program będzie pomocny przy korzystaniu z książki Autorki. Staraliśmy się jak najdokładniej zasymulować komputerowo tasowanie, mieszanie i odwracanie kart. W algorytmach tych, jak i algorytmach losowego wyboru kart zawarliśmy wpływ pytania, które należy sformułować i zapisać przed przystąpieniem do rozkładania kart.
Otrzymane rozkłady można zapisać do dewinacyjnego archiwum.

Zdajemy sobie sprawę, że program komputerowy nie zastąpi tradycyjnych kart, ale na ile będzie funkcjonował pozostawiamy do oceny Państwa. W każdym razie może stanowić on narzędzie edukacyjne.

Poniżej przedstawiono Arkana Duże. Po najechaniu myszą na kartę uzyskujemy jej powiększony obraz z podanym krótkim znaczeniem.Program umożliwia symulowanie tasowania, odwracania, przekładania i mieszania kart.Po dokonaniu wyboru rozkładu z rozwijalnej listy możliwych grup tematycznych rozkładów i zawartych w nich układów kart, symulowane jest rozkładanie kart przez wybieranie kolejnych kart z kupki, losowanie kart lub ich ciągnięcie.Po najechaniu myszą na kartę jest ona wyświetlana w powiększeniu, a żółty pasek omawia jej znaczenie w danym miejscu układu.Każdy układ można wykreslić na osobnym formularzu i wydrukować lub sporządzić jego kopię, którą później można wywołać.Każdy rozkład można zapisać w bazie dewinacji, a następnie go odtworzyć.Tarot zawiera około 400 rozkładów kart, podzielonych na grupy tematyczne, w których poszczególne rozkłady kart posortowane są alfabrtycznie. Ponieważ jednak czasem trudno przypomnieć sobie do jakiej grupy tematycznej dany rozkład zostal zaliczony,w wersji 1.1 Ezoteryka wprowadzono dodatkową listę rozwijalną, sortującą alfabetycznie wszystkie 400 rozkładów kart Tarota.Zdajemy sobie sprawę, że program komputerowy nie zastąpi tradycyjnie rozkładanych kart, w związku z tym umożliwiliśmy zapisywanie rozkładów dokonywanych własnymi, rzeczywistymi kartami Tarota i wprowadzanie ich do archiwum. Pozwala to nie tylko na zapoznawanie się ze znaczeniami poszczególnych kart i znaczeniem położenia ich w danym miejscu układu, ale powracanie po wielu miesiącach do wykonanych rozkładów własnych, by móc weryfikować swoje ówczesne prognozy.Użytkownik często ma swoje ulubione rozkłady Tarota, których być może nie ma w programie Ezoteryk. W wersji 1.1 Ezoteryka możliwy jest zapis do bazy zaprojektowanych przez Użytkownika własnych rozkładów kart Tarota i korzystnie z nich przy dalszej pracy z programem.Zaprojektowany rozkład można wykonać podobnie jak rozkłady Ezoteryka, komputerowo losując lub ciągnąc karty z talii.Uprzednio zaprojektowany rozkład można wykorzystać do wykonania go rzeczywistymi kartami Tarotai i zapisania w archiwum, celem późniejszej analizy po jego odtworzeniu.Zaprojektowany własny rozkład po wykonaniu można wykreślić i wydrukować.W wersji 1.2 Ezoteryka rozkład kart Tarota może być zapisany jako bitmapa, a także wydrukowany w formacie pdf lub na drukarce w orientacji poziomej, co umożliwia stworzenie dokumentacji papierowej.
Poniżej pokazano przykładowy rozkład kart Tarota zapisany bez interpretacji kart w pliku pdf.Oczywiście, zapisując rozkład kart Tarota jako obraz w formacie bitmapy, można uzyskać również interpretacyjne opisy kart w danym rozkładzie.

Od 1.01.2021 dostępna jest opcjonalnie w ustawieniach programu talia Tarota autorstwa Roberta Lichodziejewskiego.
Wzory kart objęte są prawami autorskimi i zostały udostępnione w programie Ezoteryk za zgodą Studia Astropsychologii i pod warunkiem umieszczenia poniższej informacji:
Tarot
(C) Copyright Studio Astropsychologii, Białystok 2006
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Jakiekolwiek kopiowanie lub wykorzystywanie wizerunków kart do celów innych niż użytek domowy lub osobisty stanowi naruszenie praw autorskich i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym.Od 7.12.2021 w wersji 1.2 Ezoteryka dostępna jest opcjonalnie w ustawieniach programu talia Złoty Tarot autorstwa tarocistki Magdy i wróżbity Soleil.
Wzory kart objęte są prawami autorskimi i zostały udostępnione w programie Ezoteryk za zgodą Studia Astropsychologii i pod warunkiem umieszczenia poniższej informacji:
Złoty Tarot
(C) Copyright Studio Astropsychologii, Białystok 2015
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Jakiekolwiek kopiowanie lub wykorzystywanie wizerunków kart do celów innych niż użytek domowy lub osobisty stanowi naruszenie praw autorskich i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym.W wersji 1.2 Ezoteryka wszystkie formularze rozkładów kart można skalować do pełnego ekranu, co znacznie zwiększa ich czytelność.