Kontakt


Zbigniew Arański
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Runy


Słowo runa oznacza tajemnicę. Według mitologii nordyckiej runy sa darem boskim. Są symbolami, określającymi pewne stany duchowe i przemawiającymi do nas w sposób obrazowy. Mają więc znaczenie kontemplacyjne i medytacyjne. Ale są również potężnymi nosicielami energii, mogącymi wzmocnić nasze siły witalne, oddziaływującymi jednocześnie na nasz poziom uczuciowy. Można je też traktować równie dobrze jako znaki magiczne i używać w celach ochronnych. Są w końcu znakami pisarskimi, tworzącymi alfabet runiczny, którym można się posługiwać.

Najstarszym alfabetem runicznym i najczęściej stosowanym jest futhark starszy, przedstawiony poniżej.Jego nazwa powstała z pierwszych liter sześciu pierwszych run, z uwzglednieniem długości głosek. Futhark starszy ma 24 runy, z których kolejność dwóch ostatnich traktowana jest w literaturze zamiennie.

Runy są naszym wewnetrznym doradcą. Mają znaczenie wróżebne, a otrzymana odpowiedź zawiera przesłanie, które jest nam w danej chwili najbardziej potrzebne.

Runy zostały przedstawione w programie w postaci kamieni, na których czerwoną farbą wymalowane zostały znaki runiczne. Po wpisaniu do formularza zadanego pytania i wybraniu jednego z kilkunastu układów wróżebnych, na ekranie pojawiają sie odwrócone kamienie runiczne porozrzucane w sposób losowy, uwzględniający jednak treść zadanego pytania. W umieszczonym u dołu okienku tekstowym wyświetlana jest informacja o ilości run, które należy wylosować. Runy losowane są przez kliknięcie w nie myszą.Po wybraniu ostatniej runy, wyświetlony zostaje wybrany układ runiczny.Najechanie myszą na runę układu powoduje wyświetlenie jej znaczenia w pozycji prostej, bądź odwróconej, jednocześnie z boku zostaje wyświetlony jej powiększony obraz.Układ run można wykreslić na osobnym formularzu, a następnie wydrukować lub sporzadzić kopię i zrzucić na pasek, a następnie wywołać w dowolnym momencie, jak na poniższym rysunku.Poniżej każdego układu podana jest nazwa runy według zajmowanej pozycji w danym układzie oraz znaczenie tej pozycji w runicznym układzie.

Jest wiele układów wróżebnych. Program zawiera ich kilkanaście. Począwszy od losowania pojedyńczej runy i kontemplacji jej znaczenia, aż po układy bardziej złożone. Można tworzyć także własne układy i z nimi pracować. Im częściej będziemy pracowali z runami, tym bardziej będziemy rozumieć niesione przez nie przesłania. Otrzymane układy run można zapisać do dywinacyjnego archiwum.W wersji 1.1 Ezoteryka umożliwiono zapis do archiwum rozkładów run, wykonanych własnymi kamieniami lub kartami runicznymi.Runę wybiera się suwakiem z prawej strony formularza i poprzez kliknięcie myszą umieszczana jest w odpowiednim miejscu układu. Kliknięcie w runę układu usuwa ją z danego miejsca.W runicznej bazie rozróżniane są układy wykonane komputerowo w sposób losowy i układy własne zapisane do bazy archiwum.Rozkłady własne mogą być odtworzone i analizowane w dowolnym czasie, a także wykreślone, a następnie wydrukowane, jak pokazano na poniższych zrzutach ekranowych na przykładzie własnego rozkłady run Cztery żywioły.Użytkownik często ma swoje ulubione rozkłady run, których być może nie ma w programie Ezoteryk. W tej wersji Ezoteryka możliwy jest zapis zaprojektowanych przez Użytkownika własnych rozkładów run i korzystnie z nich przy dalszej pracy z programem.Uprzednio zaprojektowany rozkład można wykorzystać do wykonania go rzeczywistymi runami i zapisania w archiwum, celem późniejszej analizy po jego odtworzeniu.Zaprojektowany własny rozkład po wykonaniu można wykreślić i wydrukować.W wersji 1.2 Ezoteryka rozkład run może być zapisany jako bitmapa, a także wydrukowany w formacie pdf lub na drukarce w orientacji poziomej, co umożliwia stworzenie dokumentacji papierowej.
Poniżej przedstawiono obraz układu run zapisanych do pliku pdf. Zapis do pliku pdf powiększonego do pełnego ekranu formularza, w odróżnieniu do opcji wykreślania, przedstawia rozkład run bezpośrednio po ich rozłożeniu, bez ich interpretacji.Oczywiście, zapisując rozkład run jako obraz w formacie bitmapy, można uzyskać również interpretacyjne opisy run w danym rozkładzie, jak pokazano poniżej.