Kontakt


Zbigniew Arański
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Runy


Słowo runa oznacza tajemnicę. Według mitologii nordyckiej runy sa darem boskim. Są symbolami, określającymi pewne stany duchowe i przemawiającymi do nas w sposób obrazowy. Mają więc znaczenie kontemplacyjne i medytacyjne. Ale są również potężnymi nosicielami energii, mogącymi wzmocnić nasze siły witalne, oddziaływującymi jednocześnie na nasz poziom uczuciowy. Można je też traktować równie dobrze jako znaki magiczne i używać w celach ochronnych. Są w końcu znakami pisarskimi, tworzącymi alfabet runiczny, którym można się posługiwać.

Najstarszym alfabetem runicznym i najczęściej stosowanym jest futhark starszy, przedstawiony poniżej.Jego nazwa powstała z pierwszych liter sześciu pierwszych run, z uwzglednieniem długości głosek. Futhark starszy ma 24 runy, z których kolejność dwóch ostatnich traktowana jest w literaturze zamiennie.

Runy są naszym wewnetrznym doradcą. Mają znaczenie wróżebne, a otrzymana odpowiedź zawiera przesłanie, które jest nam w danej chwili najbardziej potrzebne.

Runy zostały przedstawione w programie w postaci kamieni, na których czerwoną farbą wymalowane zostały znaki runiczne. Po wpisaniu do formularza zadanego pytania i wybraniu jednego z kilkunastu układów wróżebnych, na ekranie pojawiają sie odwrócone kamienie runiczne porozrzucane w sposób losowy, uwzględniający jednak treść zadanego pytania. W umieszczonym u dołu okienku tekstowym wyświetlana jest informacja o ilości run, które należy wylosować. Runy losowane są przez kliknięcie w nie myszą.Po wybraniu ostatniej runy, wyświetlony zostaje wybrany układ runiczny.Najechanie myszą na runę układu powoduje wyświetlenie jej znaczenia w pozycji prostej, bądź odwróconej, jednocześnie z boku zostaje wyświetlony jej powiększony obraz.Układ run można wykreslić na osobnym formularzu, a następnie wydrukować lub sporzadzić kopię i zrzucić na pasek, a następnie wywołać w dowolnym momencie, jak na poniższym rysunku.Poniżej każdego układu podana jest nazwa runy według zajmowanej pozycji w danym układzie oraz znaczenie tej pozycji w runicznym układzie.

Jest wiele układów wróżebnych. Program zawiera ich kilkanaście. Począwszy od losowania pojedyńczej runy i kontemplacji jej znaczenia, aż po układy bardziej złożone. Można tworzyć także własne układy i z nimi pracować. Im częściej będziemy pracowali z runami, tym bardziej będziemy rozumieć niesione przez nie przesłania. Otrzymane układy run można zapisać do dywinacyjnego archiwum.