Kontakt


Zbigniew Arański
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Rozkłady projektowane


Wielu Użytkowników ma swoje ulubione rozkłady kart Tarota, kart klasycznych lub run, których może nie być w programie Ezoteryk. Dlatego w wersji 1.1. Ezoteryka stworzono możliwość zaperojektowania własnych rozkładów, które będą mogły być wykonywane na równi z rozkładami Ezoteryka. Poniżej przedstawiono 3 projektowane rozkłady run, kart Tarota i kart klasycznych.Zaprojektowane rozkłady projektowe mogą być przeglądane w archiwum projektów. Archiwum rozkładów projektowanych zawiera wszystkie zaprojektowane przez Użytkownika rozkłady kart i run podzielone na 7 baz projektowych: po trzy dla kart klasycznych i Tarota z uwzględnieniem wybranych do rozkładów talii oraz jedną dla runGdy zajdzie potrzeba, nazwa rozkładu lub znaczenie poszczególnych kart lub run w rozkładzie mogą być korygowane. Korygowane pola podświetlone zostają na żółto.Użytkownik ma możliwośc usuwania zaprojektowanych rozkładów, wówczas następuje przegląd określonego archiwum w poszukiwaniu rozkładów wykonanych według zaprojektowanego rozkładu, który ma zostać usunięty. Zostają one podświetlone na czerwono, a Użytkownik może zdecydować, czy definitywnie usunie zaprojektowany rozkład i zapisane w archiwum rozkłady wykonane według niego, czy z tego zrezygnuje.