< Astrolog

Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Prawa Autorskie


Na tej stronie można zapoznać się z licencją programów AStrolog licencja Astrologa w formacie pdf i Ezoteryk licencja Ezoteryka w formacie pdf.
Licencja określa zarówno prawa Użytkownika, jak i nasze prawa autorskie. Użytkownicy mają prawo korzystać z programów AStrolog i Ezoteryk nie tylko dla swoich potrzeb, ale mają także prawo wykorzystywać je w swojej działalności zawodowej i czerpać z tego korzyści finansowe.
Niedozwolona jest jednak ingerencja w obrazy horoskopów, kart numerologicznych itp. a w szczególności wycinanie naszej stopki autorskiej (Copyright) znajdującej się pod wydrukami AStrologa i Ezoteryka.

Dozwolone jest edytowanie opisów interpretacyjnych, jednak wymagane jest podanie informacji o ich pierwotnym źródle tzn. programie Astrolog lub Ezoteryk.
Naruszanie naszych praw autorskiech nie dość, że jest nieetyczne i nie przystoi osobom zajmującyn się rozwojem duchowym i pomocą innym osobom, ale podlega odpowiedzialności karnej w myśl obowiązujących przepisów o ochronie praw autorskich.