Kontakt


Zbigniew Arański
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Karty klasyczne


Opcja kart klasycznych stanowi narzędzie do nauki rozkładów kart i zaznajomienia się z ich interpretacją, a także z ich znaczeniem w konkretnym miejscu poszczególnych rozkładów. W programie zawartych jest dwadzieścia przykładowych rozkładów, dokonywanych przy pomocy talii 32 kart klasycznych.
W programie skorzystaliśmy z uprzejmości wydawnictwa Cartamundi Polska Sp. z o.o., ul. Półłanki 18, 30-740 Kraków, www.cartamundi.com/pl, które zezwoliło na wykorzystanie swojego wzoru kart klasycznych w programie Ezoteryk 1.1.
Aby jak najbardziej zbliżyć komputerowy wybór kart do ich wyboru rzeczywistego zasymulowaliśmy komputerowo tasowanie, mieszanie i odwracanie kart oraz ich przekładanie. W algorytmach tych, jak i algorytmach losowego wyboru kart, zawarliśmy wpływ zadanego pytania. Po wybraniu konkretnego rozkładu karty mogą być wykładane kolejno, losowane lub ciągnięte.Komputerowe losowanie kart na pewno nie zastąpi ich losowania ręcznego i własnego rozkładania kart, dlatego w tej wersji programu stworzyliśmy możliwość zapisu wylosowanych ręcznie kart w wybranym układzie do archiwum. Umożliwia to późniejszą analizę wykonanych rozkładów i sprawdzenie trafności swoich prognoz. Aby przenieść rozłożony własny układ na formularz, wybiera się pionowym suwakiem kartę, a następnie klika w odpowiednie, wolne pole układu.Najechanie myszą na kartę układu powoduje powiększenie jej i umieszczenie pod nią jej znaczenia, a także wyświetlenie poziomego paska podpowiedzi znaczenia karty w danym miejscu układu.Formularz z wykreślonym rozkładem można wydrukować.Wykonanane rozkłady kart można zapisywać do archiwum. Rozkłady można odtwarzać przez wybranie ich z tabeli, bądź skorelowanej z nią rozwijalnej listy.W opcji ustawień można zadeklarować odwracanie wszystkich kart, nawet tych, które po odwróceniu są identyczne, tak jakby ich pozycja prosta była zaznaczona. Podczas tasowania można też zadeklarować odwracanie kart, dotyczy to kart rozróżnialnych w pozycji prostej i odwróconej.

Użytkownik często ma swoje ulubione rozkłady kart klasycznych, których być może nie ma w programie Ezoteryk. Od wersji 1.1 Ezoteryka możliwy jest zapis do bazy zaprojektowanych przez Użytkownika własnych rozkładów kart klasycznych i korzystnie z nich przy dalszej pracy z programem.Zaprojektowany rozkład można wykonać podobnie jak rozkłady Ezoteryka, komputerowo losując lub ciągnąc karty z talii.Uprzednio zaprojektowany rozkład można wykorzystać do wykonania go rzeczywistymi kartami klasycznymi i zapisania w archiwum, celem późniejszej analizy po jego odtworzeniu.Zaprojektowany własny rozkład po wykonaniu można wykreślić i wydrukować.Zaprojektowane rozkłady projektowe mogą być przeglądane w archiwum projektów. Użytkownik ma możliwośc usuwania zaprojektowanych rozkładów, wówczas następuje przegląd określonego archiwum w poszukiwaniu rozkładów wykonanych według zaprojektowanego rozkładu, który ma zostać usunięty. Zostają one podświetlone na czerwono, a Użytkownik może zdecydować, czy definitywnie usunie zaprojektowany rozkład i zapisane w archiwum rozkłady wykonane według niego, czy z tego zrezygnuje.W wersji 1.2 Ezoteryka rozkład kart może być zapisany jako bitmapa, a także wydrukowany w formacie pdf lub na drukarce w orientacji poziomej, co umożliwia stworzenie dokumentacji papierowej.
Zapis do pliku pdf powiększonego do pełnego ekranu formularza, w odróżnieniu do opcji wykreślania, przedstawia rozkład kart bezpośrednio po ich rozłożeniu, bez ich interpretacji.
Oto przykładowy rozkład kart klasycznych zapisany do pliku pdf.Oczywiście, zapisując rozkład kart jako obraz w formacie bitmapy, można uzyskać również interpretacyjne opisy kart w danym rozkładzie, jak pokazano poniżej.