Kontakt


Zbigniew Arański
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

I Cing


I Cing, czyli Księga Przemian umożliwia postawienie pytania, a następnie uzyskanie na nie odpowiedzi, poprzez interpretację otrzymanych heksagramów.

Dewinacje zegarowe pozwalają na ustalenie heksagramów w oparciu a aktualny czas, przy czym heksagramy zmienieją się co dwie godziny.Korzystając z opcji menu "Po przemianie" można uzyskać obraz heksagramu po przemianie z opisem jego znaczenia.Oba heksagramy można wykreœlić na odrębnym formularzu, a następnie wydrukować wraz z ich opisem.Rzuty monetami pozwalają na otrzymanie heksagramów poprzez 6 rzutów trzema monetami. W programie można dokonać tego w sposób tradycyjny, wpisując otrzymane wyniki, bądź dokonać symulacji komputerowej.Przy symulacji komputerowej, rzut wybierany jest losowo, przy czym algorytm losowania uwzględnia pośrednio zadane pytanie. Można wybrać monaty chińskie lub ppolskie. Przy rzutach komputerowych inicjowanych wynik rzutu pojawia się po naciśnięciu przycisku inicjującego kolejne rzuty.

Gdy decydujemy się na rzuty monetami sposobem tradycyjnym, dokonujemy rzutu trzema identycznymi monetami, a następnie na formularzu wybieramy przyciskami wyniki rzutu - "orzeł" lub "reszka", zapisując otrzymane wyniki rzutów, przy czym orzeł ma przypisana wartość 3, a reszka 2.

Po wykonaniu sześciu rzutów możemy przystąpić do analizy wyników rzutów, uzyskując informacje o heksagramie przd i po przemianie oraz składowych trygramach.

.

Możemy również skorzystać z opisów interpretacyjnych, omawiających szczegółowo wylowane heksagramy.Uzyskane heksagramy można wykreslić i wydrukować z odrebnego formularza, przy czym różne ich warianty zależą od tego czy wybieramy wykreślanie przed czy po przemianie.

Liczenie łodyg krwawnika pozwala na uzyskanie heksagramu, będącego odpowiedzią na zadane pytanie po 18 przeliczeniach 49 łodyg krwawnika.Pojedyncze odliczanie 49 łodyg krwawnika jest symulowane komputerowo i odpowiada rzutowi jedną monetą, a jego wynik jest wpisywany do odpowiedniego okienka wynikowego. Następne dwa odliczenia odbywają się ze zmniejszoną ilością łodyg o łodygi już odłożone w poprzednim liczeniu i są odpowiednikiem rzutu drugą i trzecia monetą. Wynik trzech kolejnych zliczeń może dać wartość od 6 do 9 i odpowiada to rzutowi trzema monetami, a następnie znów następuje przeliczanie wszystkich 49 łodyg. Tak dzieje się 6 razy.

Przy korzystaniu z tradycyjnego liczenia łodyg krwawnika dzielenie i odliczanie łodyg krwawnika (patyczków) wykonujemy za pomocą myszki, zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

Gdy wszystkie zliczenia zostały już dokonane, można przejść, korzystając z odpowiedniego przycisku, do analizy wygenerowanych przez program opisów heksagramów, ich obrazów i osądów przed i po przemianie. Otrzymany układ heksagramów można zapisać do dywinacyjnego archiwum.