Kontakt


Zbigniew Arański
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Wersja 1.2


W wersji 1.2, która jest dostępna od 23 sierpnia 2020 roku, dokonano wielu ulepszeń, ułatwiającyh pracę a także dodano kilka nowych opcji numerologicznych.
Podstawową zmianą dotycząca wszystkich opcji Ezoteryka jest skalowanie formularzy do pełnej rozdzielczości ekranu. Zwiększa to znacznie ich czytelność. Powiększony do pełnej rozdzielczości ekranu formularz przedstawiono poniżejDodatkowo w wersji 1.2 rozkład kart i run może być zapisany jako bitmapa, a także wydrukowany w formacie pdf lub na drukarce w orientacji poziomej,co umożliwia stworzenie dokumentacji papierowej.Oczywiście rozkłady można także zapisywać do archiwum. W wersji 1.2 dane achiwalne mogą być wyeksportowane do Excela.Zmodernizowano ustawienia programowe programu, umieszczając je wszystkie na jednym formularzu, co ułatwia zmiany ustawień w programie. Ustawienia są podzielone na sześć kategorii: Numerologia, Yi Jing, Runy, Tarot, Karty Klasyczne, Formularze i druk.W wersji 1.2 możliwe jest zapisywanie opisów interpretacyjnych również bezpośrednio do WordaDzięki sugestiom i materiałom wróżki Ksymeny rozbudowano znacznie opcję numerologiczną. Karty numerologiczne (takżę partnerskie) można wykreślać dla samych dat urodzenia.
Dodano opcje wykreślania diamentów kabalistycznych w formie piramidy schodkowej, umożliwiając wpisanie wszystkich występujących podliczb w cyklach i warunkach zewnętrznych. Określono numerologicznie bieżąca datę, rok osobisty i numerologiczny, podając jego granicę. Obliczono lata, miesiące oraz godziny Pustki. Nową postać karty numerologicznej pokazano poniżej.W wersji 1.2 na karcie numerologicznej opcjonalnie można wybrać kwadrat mantyczny lub diagram Shine'a. W diagramie Shine'a każda wibracja litery w używanym imieniu i nazwisku oraz cyfrze daty urodzenia przedstawiona jest jako okrąg wokół jej cyfry wibracji. Im więcej danych wibracji, tym więcej okręgów, co wizualnie pozwala okreslić ich ilość. Łatwo też można zobaczyć pełne linie i skosy, np skos porozumienia u Einsteina.

Dla związku dwóch osób dodano elementy karmiczne związku, a także ich wspólną Drogę Życia, oceniono także zgodność wibracji Dróg Życia obu osób ze sobą. Poniżej pokazano nową kartę partnerską dla dwóch osób w pełnej rozdzielczości ekranu.Opcje Programu Życia przedstawiono w rozwijalnej tabeli mieszczącej okres 100 lat od urodzenia. Przyjęto dokładne, obliczane początki lat numerologicznych, bedące pierwszym nowiem po 4 września danego roku, w odróżnieniu od średnich dat przyjętych w wersji 1.1. Opcje tę przedtawiono poniżej.Tabelę Programu Życia można zapisać do pliku pdf, a następnie wydrukować interesujący okres. Program umożliwia wpisywanie ważnych wydarzeń życiowych z boku tabeli w linii poszcególnych dat. Tabela drukowana jest w orientacji poziomej.W trójkącie marsyliańskim kolorystycznie, oprócz triad artystycznych, oznaczono również triady naukowe i handlowe, jak przedstawiono poniżej w wersji z pełną rozdzielczością ekranu.Wersja 1.2 pozwala na archiwizację spisów numerologicznnych, opisów interpretacyjnych, rozkładów kart i run oraz pozostałych danych ezoterycznych Użytkownika. Standardowo dane ezoteryczne zapisywane są w folderze Backup. Na formularzu Użytkownik może przeglądać wszystkie swoje foldery danych ezoterycznych. Foldery z zapisanymi danymi mogą zostać sprawdzone, a ich pliki przepisane do odpowiednich folderów tematycznych. Program podaje ilość plików w każdym z folderów oraz ich sumaryczną liczbę.Zapisane w folderze Backup zarchiwizowane dane ezoteryczne mogą zostać przekopiowane do odpowiednich folderów Ezoteryka poprzez wybór opcji głównego menu.

Od 1.01.2021 w wersji 1.2 Ezoteryka dostępna jest opcjonalnie w ustawieniach programu talia Tarota autorstwa Roberta Lichodziejewskiego. Wzory kart objęte są prawami autorskimi i zostały udostępnione w programie Ezoteryk za zgodą Studia Astropsychologii i pod warunkiem umieszczenia poniższej informacji:
Tarot
(C) Copyright Studio Astropsychologii, Białystok 2006
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Jakiekolwiek kopiowanie lub wykorzystywanie wizerunków kart do celów innych niż użytek domowy lub osobisty stanowi naruszenie praw autorskich i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym.