Kontakt


Zbigniew Arański
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Edytor


Program posiada możliwość generowania opisów interpretacyjnych numerologicznych i ichingowych.

Edytor wywoływany jest automatycznie, jeśli uaktywnione zostają opisy interpretacyjne numerologiczne lub Księgi Przemian.Opisy interpretacyjne można zapamiętywać w pliku tekstowym w folderze Opisy, a następnie edytować i drukować.Wczytane w edytorze pliki tekstowe można zapisać bezpośrednio w Wordzie, wybierając z menu Edytora Zapisz do Worda.