Kontakt


Zbigniew Arański
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Numerologia chińska


W programie zastosowano system zwany Chi Dziewięciu Gwiazd, którego podstawą jest magiczny kwadrat Lo Shu i pozycje liczb, które co roku zmieniają swoje miejsce, tworząc 9 różnych kombinacji, przy czym suma trzech liczb kwadratu w dowolnym kierunku zawsze wynosi 15. W systemie Chi Dziewięciu Gwiazd najistotniejsze są trzy liczby: Liczba Roku, Liczba Miesiąca i Liczba Domu. Sposób obliczania Liczby Domu został wyjaśniony w opisie programu Ezoteryk.pdf

Trygramy urodzeniowe przedstawione zostały poniżej. Liczby Domu Urodzenia, Miesiąca Urodzenia oraz Domu Urodzenia zostały opisane z prawej strony kwadratów Lo Shu.Trygramy tranzytowe obliczane są podobnie ale dotyczą daty tanzytu, a nie daty urodzeniowej.