Kontakt


Zbigniew Arański
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Backup


Wersja 1.2 pozwala na archiwizację spisów numerologicznnych, opisów interpretacyjnych, rozkładów kart i run oraz pozostałych danych ezoterycznych Użytkownika. Standardowo dane ezoteryczne zapisywane s± w folderze Backup. Na formularzu Użytkownik może przegl±dać wszystkie swoje foldery danych ezoterycznych. Foldery z zapisanymi danymi mog± zostać sprawdzone, a ich pliki przepisane do odpowiednich folderów tematycznych. Program podaje ilo¶ć plików w każdym z folderów oraz ich sumaryczn± liczbę.Zapisane w folderze Backup zarchiwizowane dane ezoteryczne mog± zostać przekopiowane do odpowiednich folderów Ezoteryka poprzez wybór opcji głównego menu.