Kontakt


Zbigniew Arański
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Archiwum dewinacji


Archiwum przechowuje spis danych numerologicznych oraz wykonane i zapisane dewinacje Księgi Przemian, układy Tarota i Run wraz z zadanymi pytaniami i datami ich wykonania oraz odpowiednimi narzędziami edycyjnymi.
Formularze spisów dewinacji składają się z dwóch głównych części - w górnej znajduje się tabela, którą można sortować według dowolnej z kolumn, a pod nią pasek z rozwijalną listą, z której można wybierać posortowane alfabetycznie dane, ustawiające się zgodnie z wpisywanymi do okienka literami i współpracujące z tabelą danych.

Numerologiczna baza osób zawiera płeć, nazwiska, pseudonimy i imiona urzędowe i używane, daty urodzenia i zmian nazwisk i pseudonimów oraz podpisy osób oraz obliczone podstawowe dane numerologiczne: Drogę Życia, Liczby Duszy i Realizacji, Cele Ekspresji, Liczby Mocy i Obecnego Podpisu oraz Przeznaczenia.Dewinacje I Ching zawierają zadane pytanie i datę wykonania dewinacji, typ dewinacji oraz otrzymane heksagramy przed i po przemianie. Dewinacje mogą zostać odtworzone z bazy dewinacji.Archiwum Tarota przechowuje zadane pytanie i datę wykonania rozkładu, nazwę typu rozkładu i rozłożonego układu kart oraz sposób wyboru kart.Archiwum Run również pamięta zadane pytanie i datę rozłożenia układu run oraz jego nazwę i także może być odtworzona z bazy.Program umożliwia konwersje spisów dywinacyjnych ze starszych wersji Astrologa oraz bazy run z wersji Ezoteryka 1.0 do 1.1.