Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Wektor chwili


Wektor chwili jest horoskopem kontaktowym sporządzonym dla aktualnej chwili i horoskopu radix. Możemy wprowadzić czas bieżący lub dowolną chwilę, dla której będzie sporządzony horoskop kontaktowy z horoskopem radix. Kontaktowe pozycje domów podane są z lewej strony horoskopu kontaktowego, a pozycje planet i tabela aspektów poniżej horoskopu. Gwiazdka przy pozycji planety oznacza, że pozycje planet różniły się o więcej niż 150°, a mniej niż 210° i należy wziąć też pod uwagę opozycyjne w stosunku do obliczonego położenie takiej planety. W wewnętrznym kole horoskopu wykreślono aspekty główne harmonijne (zielona linia ciągła) i nieharmonijne (czerwona linia przerywana). Aspekty kontaktowe podawane są z uwzględnieniem uprzednio zdefiniowanego w ustawieniach menu zakresu aspektów, będącego częścią zakresu radixowego. Aspekty główne wytłuszczono, a ich ilość podano obok tabeli aspektów. Po najechaniu myszką na punkt określający położenie planety na kole podziałki stopniowej następuje wyświetlenie interpretacyjnego opisu dotyczącego danego stopnia zodiakalnego. Dla horoskopu kontaktowego można wykreślić figury planetarne, a dla wersji z opisami interpretacyjnymi - kontaktowe opisy interpretacyjne.