Kontakt


Zbigniew Arański
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Tarot


Tarot zawiera około 400 rozkładów kart, podzielonych na grupy tematyczne, w których poszczególne rozkłady kart posortowane są alfabrtycznie. Ponieważ jednak czasem trudno przypomnieć sobie do jakiej grupy tematycznej dany rozkład zostal zaliczony, w wersji 1.1 Ezoteryka wprowadzono dodatkową listę rozwijalną, sortującą alfabetycznie wszystkie 400 rozkładów kart Tarota.Zdajemy sobie sprawę, że program komputerowy nie zastąpi tradycyjnie rozkładanych kart, w związku z tym umożliwiliśmy zapisywanie rozkładów dokonywanych własnymi, rzeczywistymi kartami Tarota i wprowadzanie ich do archiwum. Pozwala to nie tylko na zapoznawanie się ze znaczeniami poszczególnych kart i znaczeniem położenia ich w danym miejscu układu, ale powracanie po wielu miesiącach do wykonanych rozkładów własnych, by móc weryfikować swoje ówczesne prognozy.Użytkownik często ma swoje ulubione rozkłady Tarota, których być może nie ma w programie Ezoteryk. W wersji 1.1 Ezoteryka możliwy jest zapis do bazy zaprojektowanych przez Użytkownika własnych rozkładów kart Tarota i korzystnie z nich przy dalszej pracy z programem.Zaprojektowany rozkład można wykonać podobnie jak rozkłady Ezoteryka, komputerowo losując lub ciągnąc karty z talii.Uprzednio zaprojektowany rozkład można wykorzystać do wykonania go rzeczywistymi kartami Tarotai i zapisania w archiwum, celem późniejszej analizy po jego odtworzeniu.Zaprojektowany własny rozkład po wykonaniu można wykreślić i wydrukować.