Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Gwiazdy stałe


Opcja ta zawiera analizę 38 gwiazd wielkości gwiazdowej do 1m9, 126 ważniejszych gwiazd stałych, analizę tranzytów precesyjnych gwiazd oraz współrzędne sferyczne gwiazd.W pierwszym przypadku 38 najjaśniejszych gwiazd do 1m9 przedstawiono na zewnętrznym kole horoskopu radix i w postaci tabelarycznej z uwzględnieniem aspektów do planet radixowych (przyjęto dopuszczalną odchyłkę 1°). Poniżej w tabeli wykreślono pozycje gwiazd oraz aspekty główne tworzone przez nie z planetami radixowymi, Ascendentem, MC, Węzłem księżycowym, Lilith i Chironem.

W podopcji drugiej 126 ważniejszych gwiazd przedstawiono w formie tabelarycznej; podano ich nazwy, przynależność do gwiazdozbioru, długość ekliptyczną i deklinację, z uwzględnieniem precesji, obliczonej na epokę radixu, wielkość gwiazdową oraz aspekty główne tworzone przez gwiazdy z planetami radixowymi, Ascendentem, MC, Węzłem księżycowym, Lilith i Chironem. Dla gwiazd zmiennych podano granice zmian wielkości gwiazdowej.Tranzyty precesyjne podają w formie tabelarycznej chronologiczne daty dokładnego aspektu utworzone przez przesuwające się w wyniku precesji gwiazdy z planetami radixowymi w zakresie 100 lat od daty radixu. Uwzgledniono ruchy własne gwiazd, nutację i aberrację światła, powodującą retrogradację gwiazd, wynikającą z orbitalnego ruchu Ziemi. Pod uwagę wzięto aspekty główne tworzone przez gwiazdy z planetami radix, Asc, MC, Węzłem Księżycowym, Lilith i Chironem.Współrzędne sferyczne gwiazd przedstawiają w formie tabelarycznej rektascensję, deklinację i długość ekliptyczną gwiazd dla epoki 2000.0, ruch własny, aberrację, precesję oraz nutację w rektascensji i deklinacji oraz obliczoną rektascensję, deklinację i długość ekliptyczną 126 ważniejszych gwiazd dla epoki daty.