Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Demo 4.0


Wersja demonstracyjna programu ASTROLOG pracuje w systemach Windows począwszy od XP do 10. Kreśli ona pełne, nie ograniczone czasowo, horoskopy radix wraz z podopcjami kreślenia figur planetarnych, grafów dyspozytorów planetarnych oraz symboli sabiańskich, zawiera ponadto opcję zegara astrologicznego, umożliwiającego kreślenie horoskopu dla bieżącego czasu oraz zadeklarowanego miejsca i aktualizowanego co minutę. Zawiera bazę 100 danych horoskopowych znanych postaci umieszczoną w spisie tematycznym Postaci. Umożliwia także zapisywanie własnych danych horoskopowych w spisie tematycznym Osoby. Miasta polskie posiadają strefy czasowe wybierane automatycznie, dla zagranicznych, w wersji demonstracyjnej należy wybrać jedną z podanych stref czasowych.
Zamieszczono przykładowy radixowy opis interpretacyjny horoskopu urodzeniowego. Dostępny jest również astrologiczny podręcznik Włodzimierza Zylbertala oraz edukacyjne opcje symboliki planet, znaków zadiaku, aspektów i figur planetarnych. Możliwe są rozliczne zmiany konfiguracyjne programu. Pozostałe opcje programu są zablokowane. Są one dokładnie opisane w dołączonym w folderze instalacyjnym wersji demonstracyjnej pliku Astrolog.pdf.

Wersja demonstarcyjna wymaga 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej i minimalnej rozdzielczości ekranu 1280 * 720 pixeli. Przy rozdzielczości 800 * 600 pixeli uruchamiany jest jedynie zegar astrologiczny z wyłączeniem tabeli aspektów.
Dla poprawnego wykrywania rozdzielczości tekst powinien mieć zadeklarowany rozmiar 100 % (można to sprawdzić klikając na pulpicie prawym przyciskiem myszy i wybierając ustawienia ekranu, można tam sprawdzić zarówno rozmiar tekstu, jak i ustawioną rozdzielczość ekranu).

Po ściągnięciu, skompresowany folder demo.zip należy rozpakować, a następnie uruchomić z niego Setup.exe. Podczas instalacji zakładany jest folder (domyślnie ASTROLOG 4.0 DEMO) i instalowane środowisko uruchomieniowe Microsoft Framework (konieczne jest połączenie internetowe), biblioteki klas oraz fonty Astrolog1, Astrolog 2 i Astrolog3. ASTROLOG jest wprowadzany do Menu Start Windows, a na pulpicie tworzony jest skrót. Instalator prowadzi Użytkownika przez cały proces instalacji programu.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania programu, uwagi te pomogą w jego udoskonaleniu i wyeliminowaniu ewentualnych blędów. Szczegółowy opis programu Astrolog 4.0 w wersji pdf można pobrać poniżej, jest on równiez dołączony w folderze instalacyjnym wersji demonstracyjnej programu.

Pliki instalacyjne:
Demo 4.0:  pobierz  [51,6 MB]
Opis instalacji:  pobierz  [168 KB]
Astrolog 4.0.pdf:  pobierz  [25,4 MB]