< Astrolog

Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

ASTROLOG 4.1


Podstawowa zmiana jakościowa dotyczy wyświetlania i drukowania aspektów tranzytowych i efemerydalnych, które mogą być umiesczone w całości w rozwijalnych tabelach, zawierającyh wiele stron. Przykład tabeli aspektów przedstawiono poniżej.Tak, jak i wszelkie formularze, formularze z tabelami aspektów można kopiować i zrzucać na pasek, by w dowolnej chwili do nich wrócić i przeglądąć wielostronicowe tabele, przewijając je.Tabel aspektów nie trzeba drukować po wyświetleniu każedej strony na ekranie jak dotychczas, ale tabelę zawierającą nawet grubo ponad 100 stron, można, jak pokazano poniżej na przykładzie rocznych aspektów tranzytowych oraz 10-letnich tranzytów planet ciężkich, zapisać w pliku pdf, by następnie wydrukować lub przeglądać interesujące jej fragmenty.

Druk tabel w zależności od ustawień menu może być kolorowy lub czarno-biały. Kolory ożywiły tabele aspektów, a jednoczesnie sprawiły że stały się one bardziej czytelne.Dodano opcjonalne wykreślanie term egipskich z możliwością wyświetlania informacji o położeniu planety w danej termie.Zmieniono formularz rektyfikacyjny dodając wygodny pasek, skorelowany z przyciskami numerycznymi.Formularze jak i czcionki na nich zostały powiększone, co dla osób o słabszym wzroku ułatwi odczytanie drobniejszego tekstu.Obrazy formularzy z różnymi tabelami mogą być zapisywane jako bitmapy w formacie bmp lub png, a obrazy horoskopów jako pliki pdf, które posiadają o wiele lepszą jakość.
Szukanie aspektów zarówno efemerydalnych, jak i tranzytowych zostało rozszerzone o aspekty małe. Umożliwiono zestawienie tabelaryczne aspektów efemerydalnych tworzonych w wybranym zakresie czasowym. Wykreślanie tworzonych figur planetarnych rozszerzono na wszystkie aspekty.Dodano kalendarze efemerydalne, tranzytowe i biodynamiczne. Uwzględniono w nich zaćmienia, fazy, ingresy i aspekty w aktualnym czasie.Wiele opcji uzyskało nową, bardziej kolorową szatę graficzną, jak np. przedstawione poniżej tabele zaćmień i faz.

Dodano możliwość zapisu wielu ustawień zakresów aspektów do plików z możliwośćią ich wyboru, nie trzeba będzie już za każdym razem mozolnie zmieniać zakresu oddziaływania aspektów, ale wybrać stosowny z zapisanych uprzednio. Można zadeklarować opcjonalnie pomijanie aspektów małych w horoskopach, a także uwzględnić w horoskopach punkt szczęścia i vertex.Rozbudowane zostały opcje tranzytowe. Dodano tabelę wybranego aspektu tranzytowego do planety lub wierzchołka domu radix w zadanym przedziale czasowym oraz miesięczny kalendarz tranzytowy. Opcje progresji rozbudowano o progresje prymarne rzeczywiste i zodiakalne. Ozdobą menu głównego jest animacja Układu Słonecznego z uwzgędnieniem okresu obiegu planet wokół Słońca.Wybór kolorytyki formularzy uczyniono przejrzystym, z opcją tła nieba lub popielatym i kolorowymi lub szarymi okienkami tekstowymi z uwzglednieniem jak dotychczas rozróżniania danym pamięci, personalnych i geograficznych.W opcji wyboru tła horoskopów można również wybrać wyświetlanie w horoskopach kolorów żywiołów znaków zodiakalnych, a także bardziej kolorowe, a jednocześnie czytelne tabele aspektów.Formularze mogą być wyświetlane w dwóch różnych stylach, można wyłączyć styl XP otrzymując wklęsłe okienka i inny wygląd kalendarzy.Dodano opisy interpretacyjne niektórych figur planetarnych. Wiele opisów zostało poszeszerzonych, także o planetoidy, dodane zostały opisy retrogradacyjne.

Już po wydaniu wersji 4.1 wzbogacono ją o możliwość wykreślania powiększonego horoskopu radix jak pokazano poniżej. Przedstawiono tu horoskop z termami egipskimi z opcją kolorowania pól żywiołów i wykreślanymi liniami aspektów.Horoskop można powiększyć maksymalnie na cały ekran, jak pokazano poniżej, na przykładzie horoskopu radix, z objaśnionym punktem term i niewykreślanymi liniami aspektów.Formularz 126 gwiazd stałych został poszerzony o możliwość jednoczesnego zaznaczenia wszystkich gwiazd mających określony aspekt z planetami natalnymi. Zaznaczając odpowiednie pole wyboru można wybrać koniunkcje, kwadraturę, trygon i opozycję. Jednocześnie umożliwiono zmianę orbu od 1 minuty do 3 stopni. Po jego modyfikacji lub zmianie wybieranych aspektów i naciśnięciu przycisku Przelicz następuje modyfikacja tabeli gwiazd. Do tabeli dodano także Centrum Galaktyki.Wybierając z formularza opcję Horoskop można uzyskać obraz horoskopu radix z naniesionymi wybranymi gwiazdami stałymi. Po najechaniu myszą na czerwony punkt gwiazdy na zewnętrznym kole, wyświetla się informacja o nazwie gwiazdy, jej położeniu i utworzonymi aspektami z planetami radix.Klikając w lupkę uzyskujemy powiększony obraz koła horoskopowego, na którym umieszczone są punkty term na zewnątrz i gwiazd wewnątrz. Najeżdżając na punkt gwiazd, term lub planet wyświetla się odnośna informacja.