Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: 71 389-05-19

Punkty arabskie


Opcja ta umożliwia wykreślenie punktów arabskich radix, bądź tranzytów do punktów arabskich.
W podopcji punkty arabskie radix wykreślany jest horoskop, na którym w kole wewnętrznym umieszczone są planety radixowe, a w zewnętrznym odpowiadające im 38 punkty arabskie. Poniżej przedstawiona jest tabela z wyszczególnieniem wszystkich radixowych punktów arabskich, sposobem ich liczenia oraz przyjętą symboliką. W wielu przypadkach przyjęto własne oznaczenia. Dana jest możliwość odmiennego liczenia punktów arabskich przy urodzeniu dziennym i nocnym. Ponadto zaznaczono aspekty z dokładnością do 1° pomiędzy planetami radixowymi i punktami arabskimi.W tabeli w formie wierszowej przybliżonej przedstawiono tranzyty do punktów arabskich. Przyjęto symbolikę punktów arabskich, jak w powyższej tabelce. Dla planet lekkich przyjęto standartowo okres miesięczny, dla ciężkich roczny, jak w poniższym przykładziePoniżej przedstawiono prezentację wierszową dokładną dla planet ciężkich i okresu miesięcznego.